Scroll Top

Neuro-SysMed er et forskningssenter for klinisk utprøvende behandling i Bergen. Det åpnet i 2019, og Høyre var sentral i etableringen av senteret. Sammen med Neuro-SysMed inviterte Hjernerådet Erna Solberg og Tone Wilhelmsen Trøen på besøk for å vise frem forskningen ved senteret. (Foto: Marte Ingeborg Stangenes, Haukeland Universitetssjukehus)


PUBLISERT: 14. JUNI 2024

Inviterte politikere til omvisning på Neuro-SysMed

– Det var et veldig postivt møte med Høyre-leder Erna Solberg og Tone Wilhelmsen Trøen, leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Begge viste stort engasjement for hjernehelse og forskningsaktiviteten ved Neuro-SysMed. Forskningssenteret fikk gitt en god presentasjon av hvilket uvurderlig løft aktiviteten deres har gitt norsk hjerneforskning. Vi fikk mange god diskusjoner om hvordan vi kan bedre behandlingen av hjernesykdommer i fremtiden gjennom forskning, sier Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet.

Sammen med forskningssenteret Neuro-SysMed hadde Hjernerådet invitert Erna Solberg og Tone Wilhelmsen Trøen på besøk for å vise frem aktiviteten ved senteret. Høyre var nemlig sentral i etableringen av forskningssenteret i Bergen i 2019. Neuro-SysMed er Norges første forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi og fokuserer forskningen på sykdommene MS, demens, Parkinsons sykdom og ALS.

– Veldig mange i vårt samfunn blir rammet av en hjernesykdom, som for eksempel demens eller Parkinsons sykdom. Jeg tror vi kan løfte livskvaliteten til mange av de som rammes hvis vi forsker mer på hjernesykdommer. Med mer kunnskap kan flere få et tryggere og mer forutsigbart sykdomsforløp, og vi kan ikke minst finne mer treffsikre behandlinger, sier Erna Solberg.

Hjernesykdommer representerer 26 % av sykdomsbyrden og 23 % av alle tapte leveår i Norge. Mange av hjernesykdommene kan hverken forebygges eller behandles fordi vi mangler tilstrekkelig kunnskap.

– Vi er derfor helt avhengig av mer forskning på hjernesykdommer. Resultatene vi ser fra Neuro-SysMed viser tydelig hvor viktig det er å etablere sterke forskningssentre knyttet til hjernesykdom. Satsninger som dette spiller en avgjørende rolle for at vi skal oppnå de nødvendige fremskrittene i arbeidet for bedre hjernehelse i befolkningen, sier generalsekretæren i Hjernerådet.

Prof. Kjell-Morten Myhr og Prof. Charalampos Tzoulis fortalte begge om forskningen som skjer ved Neuro-SysMed, noe som også ble understreket av brukermedvirker Reidun Tjønn Rinde som selv har diagnosen MS.

– Nasjonal Hjernehelsestrategi og opprettelsen av Neuro-SysMed, som det første forskningssenteret for klinisk utprøvende behandling, har vært helt avgjørende for muligheten til deltakelse i behandlingsstudier for pasienter med MS, Parkinsons sykdom, ALS og demens, forteller leder ved Neuro-SysMed, professor Kjell-Morten Myhr.

– For MS har dette gitt oss muligheten til å behandle pasienter fra diagnosetidspunktet med effektive medisiner som i stor grad kan stoppe sykdommen – samtidig som vi reduserer medikamentkostnadene med mange 100 millioner kroner per år. I tillegg koordinerer vi nå et internasjonalt prosjekt med målsetning om å kunne forebygge sykdommen gjennom behandling mot Epstein-Barr virus (EBV), sier Myhr.

– For nevrodegenerative sykdommer har vi vist lovende resultater innenfor Parkinsons sykdom ved nye behandlinger som har som mål å bevare og «redde» nervecellene. Disse funnene videreføres nå til større behandlingsstudier. I tillegg har vi oppdaget undergrupper av sykdom som kan føre til persontilpasset medisin. Disse positive effektene har også ledet til utprøvende behandling av ALS og Alzheimers sykdom, sier Tzoulis, som har ansvaret for nevrodegenrative sykdommer ved senteret.

Erna Solberg stilte mange spørsmål under besøket og fikk gode svar fra forskerne.

– Fremover må vi forske enda mer, og jobbe for å omsette forskningen til bedre diagnostisering og behandling av alle de som rammes av en hjernesykdom, sier Erna Solberg.

Del artikkel