Scroll Top

En frisk hjerne gjennom hele livet

Seminar 6. juni kl. 19.30, Litteraturhuset i Oslo

Alle vil ha en sunn hjerne og god hjernehelse. Men hvordan får vi det? Og kan vi gjøre selv? Slike spørsmål blir tatt opp på seminaret på Litteraturhuset 6. juni kl. 19.00 som arrangeres av Hjernerådet og Lifebrain Norge.

Det er mange faktorer som påvirker menneskets hjernehelse. Genetikken er en ting. Ytre faktorer bidrar på sin måte. Det være seg miljømessige påvirkninger, våre sosiale settinger eller vår livsstil, for å nevne noe.

Lifebrain er et EU-prosjekt som har til formål å klargjøre hvordan ulike faktorer påvirker hjernen og hjernehelsen. Prosjektet samler hjerneforskere i åtte europeiske land, blant andre Norge. Økt kunnskap om hva som beskytter hjernehelsen og hva som er risikofaktorer, vil gjøre det mulig å forebygge bedre. Dette gjelder forebygging både av psykisk sykdom (som er hjernesykdom) og nevrodegenerativ sykdom som f.eks. demens. Bedre hjernehelse kan bety bedre kognitiv funksjon – både i barndommen, gjennom ungdomsårene, i voksen alder og i alderdommen.

På seminaret vil du høre Kristine Beate Walhovd, professor i kognitiv nevropsykologi ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og leder av Lifebrain-prosjektet i Norge. Hun er bl.a. opptatt av hvordan vi kan ta vare på hjernen vår når vi er unge.

Du vil også høre Sana Suri som er forsker ved Universitetet i Oxford. Hun vil gå igjennom risikofaktorer som kan framskynde aldring av hjernen. Ikke minst fokuserer hun på hvordan fysisk aktivitet bidrar til å gi oss en sunn hjerne. Sara Suri holder sitt foredrag på engelsk.

Møtet er gratis og uten påmelding. Man får plass etter «førstemann til mølla»-prinsippet på selve møtedagen. Seminaret skal holdes i Litteraturhuset i sal Nedjma i tredje etasje. Denne salen har 90 sitteplasser.

Dersom det viser seg å bli stor interesse på Facebook, vil vi vurdere streaming.

 


Del artikkel