Scroll Top

Forfatteren Marcus Sandborg forteller om sine erfaringer med schizofreni på et møte i Oslo 10. oktober.


PUBLISERT 19.9.2017

Det er en frisk kjerne inni oss alle

– Min opplevelse av psykisk uhelse er at vi alle har en frisk kjerne inni oss – uansett diagnose eller ikke. Livet byr i blant på utfordringer. Det kan være sorg, livskriser, depresjoner eller som i mitt tilfelle schizofreni, sier forfatteren og forretningsutvikleren Marcus Sandborg. – De beste møtene mellom oss mennesker oppstår når vi ser på likhetene mellom oss, ikke på ulikhetene. Den friske kjernen i oss er en slik likhet.

Marcus Sandborg forteller om sine erfaringer med schizofreni den 10. oktober på et møte i Forskningsparken i Oslo. Arrangører er Nansen Neuroscience Network og Hjernerådet i samarbeid med Janssen og Lundbeck.

Schizofreni oppstår oftest i alderen 16-25 år. Symptomene kan komme gradvis over en periode på uker eller måneder, eller de kan komme akutt. Symptomene på schizofreni kan gjøre livet vanskelig. Den som er rammet kan oppleve ting som ikke er reelle, dvs. hallusinasjoner. Man kan høre stemmer inne i hodet, eller lukte, se og føle ting som ikke er der. Slike opplevelser kan være veldig stressende. Sykdommen kan også gjøre det vanskelig å tenke på en organisert måte og å huske ting. Livet kan oppleves kaotisk, og det kan være vanskelig å ta vare på seg selv.

I Norge diagnostiseres årlig ca. 600 personer med schizofreni for første gang. Man regner med at det til enhver tid er ca. 3 promille av befolkningen som lider av schizofreni. De fleste får sykdommen før de er 35 år. Anslagsvis 20 prosent utvikler schizofreni etter at de har fylt 40 år.

Møtet den 10. oktober har som hovedtema «Hvor står forskningsfronten innen schizofreni i dag?», og man vil ha et klinisk perspektiv som kan være til hjelp for dem som er rammet. Innlederne vil bl.a. snakke om schizofreni og genetikk, immunologiske aspekter ved schizofreni, hørselshallusinasjoner og kognitiv svikt ved schizofreni. Blant foreleserne er professorene Ole A. Andreassen, Kenneth Hugdahl og Ingrid Melle.

Det er påmelding til konferansen. Påmeldingen skjer via epost til bjarte.reve@nansenneuro.net. Fullt program finner du her.

 

Del artikkel