Scroll Top

Internasjonalt

Hjernerådet er observatørmedlem i European Brain Council (EBC).

Siden 2015 har EBC samlet de nasjonale hjernerådene til årlige møter for å diskutere tiltak som fremmer god hjernehelse, hjerneforskning og god behandling av pasienter. EBCs vedtekter forhindret imidlertid de nasjonale rådene å bli ordinære medlemmer i EBC. Høsten 2016 endret EBC vedtektene sine, og det norske Hjernerådet søkte om det medlemskapet som da ble tilgjengelig, nemlig observatørmedlemskap beregnet for nasjonale hjerneråd.  Det norske Hjernerådet ble godkjent som medlem i februar 2017. Hjernerådets engelske navn er Norwegian Brain Council.

EBC har oppmuntret de nasjonale hjernerådene til å arbeide for nasjonale hjerneplaner, og Norge var først i mål med denne oppgaven, i desember 2017.

European Brain Council er en ikke-kommersiell organisasjon som samler pasientorganisasjoner, fagorganisasjoner og legemiddelindustrien.

EBC ble stiftet i mars 2002 for å fremme hjerneforskning, og forbedre livskvaliteten til de som lever med hjernesykdommer. Dette gjelder så mange som 165 millioner europeere. Hjernesykdommene belaster årlig de nasjonale helsebudsjettene i Europa med 800 milliarder euro.

EBC viktigste oppgaver er:

  • Bidra til godt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene
  • Fremme god dialog mellom forskere, legemiddelindustrien og samfunnet
  • Bidra til ulike former for samarbeid i tilknytning til EU; både mellom EU-kommisjonen og Europa-parlamentet, og mellom EU og relevante internasjonale organisasjoner og institusjoner
  • Øke forståelsen og støtten til hjernestudier og hjerneforskning
  • Spre informasjon om hjerneforskning og hjernesykdommer

 

EBC har utarbeidet dokumentet VOT:

The Value of Treatment for Brain Disorders, Policy White Paper

Andre europeiske hjerneorganisasjoner:

European Federation of Neurological Associations: 

European Patient Forum (EPF): 

European Academy of Neurology (EAN):