Scroll Top

På bildet ser vi fra venstre møtedeltakere utenfor departementet: Mange Fredriksen styremedlem i Hjernerådet og generalsekretær i Parkinsonforbundet som er medlem i Hjernerådet, professor Anne Hege Aamodt styreleder i Norsk Nevrologisk Forening som er medlem i Hjernerådet, professor Hanne Flinstad Harbo som er styreleder i Hjernerådet, Bjørnar Andreassen i rehabiliteringsavdelingen i Helsedirektoratet, Aud Kvalbein daglig leder i Hjernerådet og avdelingsdirektør Anne Stina Nordmo i rehabiliteringsavdelingen i Helsedirektoratet.


PUBLISERT 17.3.2016

Arbeidet med hjernehelsestrategien har startet

Forarbeidene til en mulig hjerneplan i Norge er nå kommet i gang. Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra departementet å lage en statusrapport om hjernehelsen i kommune- og spesialisthelsetjenesten og vurdere behovet for en hjerneplan.

Hjernerådet håper dette blir starten på en overordnet strategi for hjernehelsen. I dag har Hjernerådet vært i Helse- og omsorgsdepartementet som la til rette for et møte med Helsedirektoratets folk. Det er om å gjøre å få et helhetlig blikk på hjernehelseområdet og se på bl.a. årsakssammenhenger mellom nevrologiske sykdommer. Dessuten trenger vi et tverrfaglig blikk på felles satsing. Gjentatte hjerneslag kan være årsak til utvikling av demens.

Mange av de nevrologiske sykdommene skaper et behov for rehabilitering som kan ligne på hverandre uavhengig av diagnose. Det bør også være et mye sterkere fokus på barns og unges situasjon. Traumer og skader i hjernen i ung alder, kan få stor betydning for voksenlivet. Stadig flere unge får nå hjerneslag. Dette er eksempler som viser behovet for en statusgjennomgang og siden utarbeidelse av en hjerneplan.

Hjernerådet pekte også på betydningen av mer forskning, ikke minst behovet for kliniske og pasientnære forskningsstudier. Disse kan gi grunnlag for bedre behandlingsmetoder og oppfølging av dem som er rammet av hjernesykdommer. Arbeidet med statusgjennomgangen har startet.

Del artikkel