Scroll Top

Helseminister Bent Høie sier til VG at han vil ha ALS-register, men ikke har beslutningsmakten selv. Han peker på Helsedirektoratet, som igjen viser til de regionale helseforetakene. De sier som sant er, at de forholder seg til beslutninger og oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, hvor nettop Høie er sjefen.


PUBLISERT 01.6.2019

Helseministeren må ta ansvar for ALS-register

Helseminister Bent Høie sier til VG at han vil ha ALS-register, men ikke har myndighet til å vedta det selv. Dette er en ansvarsfraskrivelse, mener Hjernerådet.

Helseminister Bent Høie vil ha et ALS-register, VG 29. mai. Det er flott. Da må han bare få det gjort. Men helseministeren sier at han ikke har myndighet til dette. Han peker på Helsedirektoratet. De viser videre til de regionale helseforetakene. Dette er politisk ansvarsfravikelse.
Fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest sier sannheten: «De regionale helseforetak forholder seg på området kvalitetsregistre – som for alle andre områder – til de skriftlige beslutninger og oppdrag som Helse- og omsorgsdepartementet gir oss i sin styring av de regionale helseforetakene.» Han slår spikeren på hodet.

Helseministeren er sjefen. Politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet gir oppdrag til Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene om hva som skal gjøres. Politikerne kan delegere til underliggende etater, men de kan når som helst ta slike delegasjoner tilbake.

Med andre ord, dersom helseministeren vil ha et ALS-register, må han gi et oppdrag til Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene om at dette skal prioriteres. Hjernerådet og mange hjernemiljø rundt om i Norge ber han om å gjøre det. Vi ber han også om å følge opp den hjernehelsestrategien som han la fram i desember 2017. Det er snart gått to år av strategiens virketid uten at noe nevneverdig har skjedd.

Hjernesykdommer står i dag for en fjerdedel av dødeligheten i Norge og en tredjedel av sykdomsbyrden. Svært mange nordmenn er berørt. Hjernen er Norges neste store helseutfordring. Når vil helseministeren og landets øvrige politikere for alvor ta tak i hjernesykdommenes utfordringer? spør Hjernerådet.

Del artikkel