– Som medlem i Hjernerådet er man med å forme arbeidet som gjøres innen hjernehelse, sier Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet.


PUBLISERT 24.01.2023

Ønsker flere medlemmer velkommen

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon som består av 66 ulike medlemsorganisasjoner. Vurderer din organisasjon/fag-/forskningsmiljø å søke medlemskap?

– Alle medlemmer er med å gi slagkraft og tyngde til Hjernerådet, så dette er i seg selv et godt argument for å bli medlem dersom man ønsker å bidra til bedre hjernehelse i Norge.

Samtidig jobber vi med å forsterke våre medlemmer sine saker og budskap, og tilfører derfor en tyngde tilbake til medlemmene.

I tillegg nyter man godt av å være del av et aktivt nettverk med samarbeid og kompetansedeling. I år vil medlemmer for eksempel få mulighet til å benytte Hjerneteltet under Arendalsuka for å synliggjøre egne kampsaker under hjerneparaplyen, sier Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet.

Som medlem i Hjernerådet er man med å forme arbeidet som gjøres innen hjernehelse.

Hjernerådet har flere viktige kontaktpunkt med helsemyndighetene der vi fremmer saker som er viktig for våre medlemmer. Vi har også gode kommunikasjonskanaler mot den øvrige befolkning der vi forsterker budskap fra hjernehelsefeltet og skaper synlighet.

Samtidig er man del av et aktivt nettverk der vi jobber for å finne synergier for økt gjennomslag og oppmerksomhet, både gjennom møteplasser og aktiviteter som skaper verdi for medlemmene. Et godt eksempel på dette er hvordan vi i år skal gjøre Arendalsuka tilgjengelig som arrangementsarena gjennom etablering av Hjerneteltet.

Har du spørsmål vedrørende medlemskap? Ønsker du å søke om medlemskap for din organisasjon eller fag-/forskningsmiljø?
Ta kontakt med Henrik Peersen på epost: henrik@hjerneradet.no

 

 

Del artikkel