Hjernerådet har et eget forskningsutvalg som ledes av professor emeritus Nils Erik Gilhus.  Han gir gjerne tilbakemelding på søknadsutkast med konkrete forslag til forbedringer. Forutsetningen er at forslaget kommer til oss tilstrekkelig tidlig. Gilhus er tidligere leder av Stiftelsen Dams forskningsutvalg og har omfattende søknads- og prosjekterfaring. (Foto: Elin Espe Stensvand)


Hjernerådets tips til deg som skal søke om støtte:

START TIDLIG: Å skrive søknaden er en del av forskningsprosessen. Vær tidlig ute med å starte arbeidet. Dette sikrer deg en god søknad. Vårt samarbeid skal beskrives i søknaden. Et godt samarbeid med søkerorganisasjonen allerede i starten av søknadsprosessen er avgjørende.

LES UTLYSNINGEN NØYE: Utlysningen er en bestilling, og alle delene i bestillingen skal besvares. Ha stort fokus på å svare på utlysningens spørsmål. Dette teller like mye som selve prosjektbeskrivelsen.

BRUKERMEDVIRKNING: Stiftelsen Dam vektlegger brukermedvirkning i prosjektene som tildeles støtte. Grad og type av brukermedvirkning i alle deler av prosjektet skal derfor beskrives i søknadene. Brukerne bør være med fra starten av prosessen med forskningsprosjektet.

Del artikkel