Høsten 2022 deles Stiftelsens Dams program Helse opp i to programmer. Det blir da mulig å søke på: Helse for prosjekter opptil 400 000 kroner og Utvikling for helseprosjekter opptil 1,4 millioner kroner.


Viktige datoer og frister

Helse, høst 2022

Høsten 2022 deles Stiftelsens Dams program Helse opp i to programmer. Det blir da mulig å søke på:

Helse for prosjekter opptil 400 000 kroner

  • Ny søknadsordning åpnes 15.august 2022.
  • Det er løpende søknadsfrist.

Utvikling for helseprosjekter opptil 1,4 millioner kroner.

  • Programmet utlyses 20. mai 2022.
  • Søknadsskjema åpnes 2.juni 2022.
  • Søknadsfrist for skissesøknad er 15.september 2022.
  • Svar på skisse gis 15.oktober 2022.
  • Søknadsfrist for full søknad er 15.desember 2022.
  • Svar på full søknad gis 15.februar 2023, klokken 13.

Mer informasjon om disse programmene kommer i utlysningene.

Forskning 2023

Stiftelsen Dam arbeider med å endre sitt program for forskning. Nye Forskning lanseres mot slutten av 2022. Dette åpner opp for at man kan søke om annet enn PhD- og postdoktorstipendiat. Søknadsprosessen vil antakelig være lik som i dag. Stiftelsen Dam vil komme med mer informasjon om endringene siden.

Hjernerådet holder deg oppdatert på utlysninger og endringer, både på hjemmesiden, på Facebook og i vårt nyhetsbrev.

Del artikkel