I oktober fikk Hjernerådet støtte fra Stiftelsen Dam til forskningsprosjektet «Kan trent blod hjelpe pasientene – og løse Alzheimergåten?». Professor Ulrik Wisløff ved NTNU er søker og hovedveileder for prosjektet. (Foto: Berre)


Søk forskningsmidler fra Stiftelsen Dam gjennom Hjernerådet

Hjernerådet ønsker å bidra til at vi får mer kunnskap om hjernen og nervesystemet, og søker derfor kontakt med forskere som kan bidra til dette. Vi er søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam, og du kan søke programmet Forskning gjennom oss.
Forskningsprosjekter som Hjernerådet tidligere har fått støtte til:

2020: «Våkn opp! Husk søvn i depresjon!» PhD-stipendiat Margrethe Hansen ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Pågående. Hjernerådet er søkerorganisasjon.

2022: «Kan trent blod hjelpe pasientene – og løse Alzheimergåten?» PhD-stipendiat, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU. Tildeling i oktober 2021. Hjernerådet er søkerorganisasjon.

Del artikkel