I oktober 2021 fikk Hjernerådet støtte fra Stiftelsen Dam til forskningsprosjektet «Kan trent blod hjelpe pasientene – og løse Alzheimergåten?». Professor Ulrik Wisløff ved NTNU er søker og hovedveileder for prosjektet. (Foto: Berre)


Søk forskningsmidler fra Stiftelsen Dam gjennom Hjernerådet

Hjernerådet ønsker å bidra til at vi får mer kunnskap om hjernen og nervesystemet, og søker derfor kontakt med forskere som kan bidra til dette. Vi er søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam, og du kan søke programmet Forskning gjennom oss.

Programmet har én utlysning i året, som publiseres i november.

Søknadsprosessen for Forskning gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

Forskningsprogrammet finansierer forskerstillinger, og det kan søkes om støtte til phd- og postdoktorstillinger.

Formålet med Forskning er å gi støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Viktige datoer for Forskning:

  • Innen 15. november: Utlysning av midler
  • 15. februar: Søknadsfrist
  • 14. april: Svar på søknad
  • 10. juni: Søknadsfrist, utvidet søknad
  • 15. oktober: Offentliggjøring av tildeling
  • Cirka 1. februar: Utbetaling av midler

Husk brukermedvirkning! Hjernerådet har høy kompetanse på brukermedvirkning i prosjekt og bistår deg gjerne med tips og råd. For å kunne hjelpe deg med det dette på best mulig måte, er det viktig å                                 ta kontakt med oss i god tid! Hjernerådet samarbeider med deg og bidrar så du kan få en best mulig søknad. Å skrive søknaden er en del av utviklingsprosjektet. Vær tidlig ute med å starte arbeidet. Utlysningen er en bestilling, og alle delene i bestillingen skal besvares.

Hjernerådet holder deg oppdatert på utlysninger og endringer, både på hjemmesiden, på Facebook og i vårt nyhetsbrev.

Forskningsprosjekter som Hjernerådet tidligere har fått støtte til:

2020: «Våkn opp! Husk søvn i depresjon!» PhD-stipendiat Margrethe Hansen ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Pågående. Hjernerådet er søkerorganisasjon.

2022: «Kan trent blod hjelpe pasientene – og løse Alzheimergåten?» PhD-stipendiat, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU. Tildeling i oktober 2021. Hjernerådet er søkerorganisasjon.

Del artikkel