Irene Ahnéll er skuespiller og forfatter. Det kom godt med da hun skulle produsere en hel podcast-serie. Serien hun har laget heter «Hjerneskada – en hoderystende podcast» og ble laget med støtte av Stiftelsen Dam. Hjernerådet var søkerorganisasjon. 


Søk midler til helseprosjekt fra Stiftelsen Dam gjennom Hjernerådet

Hjernerådet arbeider for god hjernehelse i hele befolkningen og for at færre skal bli rammet av ulike hjernelidelser. Alt som kan knyttes opp mot hjernen eller nervesystemet, er mulige tema for et helseprosjekt gjennom Hjernerådet. Målet er at mennesker som er rammet av sykdom, skader eller funksjonsforstyrrelser i hjernen og nervesystemet, skal få en bedre situasjon og god livskvalitet.
Gjennom Helse kan du søke om mellom 40.000 og 400.000 kroner

Programmet Helse har én utlysning i året. Programmet har ingen søknadsfrist slik at søknader kan sendes når som helst og behandles fortløpende.

Formålet med Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Viktige datoer for Helse:

  • 10. mai 2022: Utlysning av midler. Se utlysningen HER
  • 15. august 2022: Åpning av programmet
  • Svar på søknaden: Maks 45 dager etter at søknaden er sendt inn

Husk brukermedvirkning! Hjernerådet har høy kompetanse på brukermedvirkning i prosjekt og bistår deg gjerne med tips og råd. For å kunne hjelpe deg med det dette på best mulig måte, er det viktig å                               ta kontakt med oss så tidlig som mulig i planleggingen! Hjernerådet samarbeider med deg og bidrar så du kan få en best mulig søknad. Å skrive søknaden er en del av prosjektet. Vær tidlig ute med å starte arbeidet. Utlysningen er en bestilling, og alle delene i bestillingen skal besvares.

Hjernerådet holder deg oppdatert på utlysninger og endringer, både på hjemmesiden, på Facebook og i vårt nyhetsbrev.

 

Hjernerådet har fått støtte til følgende Helseprosjekter:
2018

«Bedre hjernehelse for deg». Podkast. Fullført. Hjernerådets prosjekt. Lenke til prosjektet i Dam.

2019

«Hjernen hos forskning.no». Fullført. Hjernerådet var søkerorganisasjon. Lenke til prosjektet i Dam.

«Webinar for god hjernehelse». Fullført. Hjernerådets prosjekt. Lenke til prosjektet i Dam.

«Hjernen er deg!» Fotoprosjekt og vandreutstilling. Pågående. Hjernerådets prosjekt.

2021

«Hjerneskada – en hoderystende podcast». Pågående. Hjernerådet er søkerorganisasjon.

Del artikkel