.

Dagens styre i Hjernerådet

Anette Storstein, styreleder
Overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Storstein har doktorgrad i immunologiske fjerneffekter av kreft på nervesystemet og arbeider nå mest med nevrodegenerativ sykdom, spesielt behandling av avansert Parkinsons sykdom og kreftsykdom i hjernen. Hun har arbeidet med de fleste større nevrologiske sykdommer, dessuten ryggmargsskadde og generell nevrorehabilitering. Hun forsker på epilepsi ved hjernesvulst og andre nevro-onkologiske emner.
E-post: anette.margrethe.storstein@helse-bergen.no

 

Magne Wang Fredriksen, nestleder
Generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, som er medlem av Hjernerådet. Han er også sekretær for Nordisk Parkinsonråd og medlem av European Parkinsons Disease Association. Fredriksen er og har vært medlem av flere offentlig arbeidsgrupper, bl.a. nasjonal referansegruppe for dyp hjernestimuleringsbehandling av Parkinsonpasienter. Han er nå en sentral støttespiller for Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet for innføring av ParkinsonNet i Norge.
E-post: magne.fredriksen@parkinson.no

 

Gudrun Østhassel, styremedlem
Gudrun Sofie Østhassel er kommunikasjonsleder i MS-forbundet. Utdannet cand.theol fra Menighetsfakultetet. Hun har stått fram offentlig og fortalt om sin MS-diagnose som hun fikk bare 21 år gammel. Østhassel er opptatt av å få fram brukerperspektivet og kommunisere til folk hvordan det er å leve med en kronisk sykdom som Multippel Sklerose.
E-post: gudrun@ms.no

 

Anne Hege Aamodt, styremedlem
Leder i Norsk nevrologisk forening og overlege ph.d. på nevrologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, der hun jobber spesielt med hjerneslag og hodepine. Hun har sin doktorgrad i nevrovitenskap fra NTNU i Trondheim og leder i dag en forskningsinfrastruktur innen hjerneslag for nasjonale og internasjonale multisenterstudier. Hun har vært medlem av flere offentlige arbeidsgrupper, bl.a. informasjonskampanjen for hjerneslag, og har en rekke verv i nasjonale og internasjonale organisasjoner som Norsk slagorganisasjon, European Academy of Neurology og European Stroke Organisation.
E-post: a.h.aamodt@medisin.uio.no

 

Einar Bryne, styremedlem
Barnelege og overlege på Habiliteringssenteret ved Sykehuset i Vestfold (SIV). Har også jobbet ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Jobber mye tverrfaglig med sjeldne og alvorlige diagnoser og er opptatt av brukermedvirkning. Engasjert i arbeidet for kunnskapsbasert oppfølging og behandlingstilbud for barn og unge med medfødte eller tidlig ervervet sykdom/skade i hjerne/sentralnervesystemet og deres familier. Tidligere styremedlem i Norsk Barnenevrologisk forening som ligger under Barnelegeforeningen.
Epost: einar.bryne@siv.no

 

Clive Bramham, styremedlem

Professor i nevrovitenskap ved Universitetet i Bergen. Han er en internasjonalt ledende hjerneforsker, er leder for Norwegian Neuroscience Society og har omfattende erfaring fra fagpolitisk arbeid. Epost: clivebramham@gmail.com

 

 

Hogne Jensen, styremedlem

Hogne Jensen er forbundsleder i Afasiforbundet i Norge og jobber som logoped i Tromsø med spesialisering innen nevrologiske vansker. Han har gjennomført utdanning både i Norge og i utlandet, med fokus på følgevansker ved nevrologiske sykdommer. Han er særlig opptatt av at alle som trenger det, skal ha tilgang til kvalitativt gode tjenester uavhengig av bosted og diagnose.

Epost: hogne@afasi.no

Del artikkel