Dagens styre i Hjernerådet

Magne Wang Fredriksen, styreleder

Generalsekretær i MS-forbundet. Var nestleder i Hjernerådet fra 2020-2021 og styremedlem i perioden 2016-2020. Magne Wang Fredriksen var en av flere pådrivere bak Helse- og omsorgsdepartementets «Nasjonal hjernehelsestrategi 2018 – 2024» og deltar på vegne av Hjernerådet i Helsedirektoratets partnerskapsgruppe for oppfølging av strategien. Representerer Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Helse- og omsorgsdepartementets «Kontaktforum for brukere av helse- og omsorgstjenesten» og var initiativtaker til «ParkinsonNet-modellen» da han var generalsekretær i Norges Parkinsonforbund i perioden 2003 – 2020. E-post: magne@ms.no

 

Jeanette Koht, nestleder 

Nevrolog og overlege ved Nevrologisk avd., OUS. Gjesteforsker 2008-2009 på Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière i Paris. Har undervist medisinstudenter i nevrologi, lektor i 2006-2011, nå sensor på UiO. Jobber på poliklinikk og sengepost. Ansvarlig for nevrologiutdanningen på avdelingen. Opptatt av livsløpsperspektivet og kronikergruppene. I styret for Norsk nevrologisk forening. Samarbeider med Frambu senter for sjeldne diagnoser. Er med i forskningsprosjekt om arvelige bevegelsesforstyrrelser, dystoni og epilepsi. Fagansvarlig i Store Norske Leksikon for nevrologiske symptom. (Foto: Vestre Viken HF)

 

Einar Bryne, styremedlem

Barnelege og overlege på Habiliteringssenteret ved Sykehuset i Vestfold (SIV). Har også jobbet ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Jobber mye tverrfaglig med sjeldne og alvorlige diagnoser og er opptatt av brukermedvirkning. Engasjert i arbeidet for kunnskapsbasert oppfølging og behandlingstilbud for barn og unge med medfødte eller tidlig ervervet sykdom/skade i hjerne/sentralnervesystemet og deres familier. Tidligere styremedlem i Norsk Barnenevrologisk forening som ligger under Barnelegeforeningen. Epost: einar.bryne@siv.no

 

Clive Bramham, styremedlem

Professor i nevrovitenskap ved Universitetet i Bergen. Han er en internasjonalt ledende hjerneforsker, er leder for Norwegian Neuroscience Society og har omfattende erfaring fra fagpolitisk arbeid. Epost: clivebramham@gmail.com

 

 

Hogne Jensen, styremedlem

Hogne Jensen er forbundsleder i Afasiforbundet i Norge og jobber som logoped i Tromsø med spesialisering innen nevrologiske vansker. Han har gjennomført utdanning både i Norge og i utlandet, med fokus på følgevansker ved nevrologiske sykdommer. Han er særlig opptatt av at alle som trenger det, skal ha tilgang til kvalitativt gode tjenester uavhengig av bosted og diagnose. Epost: hogne@afasi.no

 

Gry Lunde, styremedlem

Gry Lunde er generalsekretær i ADHD Norge, der hun har jobbet siden 2015. Tidligere var hun mange år i LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. I begge organisasjonene har hun drevet mye med omdømmebygging og anti-stigmatiseringsarbeid. Det er mange fordommer om f.eks. ADHD. En av måtene å løse dette på er åpenhet og å snakke om diagnosen. Gry Lunde har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap og en master i psykososialt arbeid om rus, vold traumer og selvmord. E-post: gry@adhdnorge.no (Foto: Anita Sælø).

 

Ole-Bjørn Tysnes, styremedlem

Ole-Bjørn Tysnes er født i 1956 og utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 1982. Doktorgrad ble gjennomført ved Universitetet i Bergen i 1988. Siden da har Tysnes arbeidet som lege i Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus. Fra 1993 som overlege og fra 1996 også som professor. Han var avdelingssjef/professor fra 2002 til 2019 og er deretter forskningsleder/professor ved Neuro-SysMed. Tysnes har publisert over 200 vitenskapelige arbeider og har hatt undervisning i nevrologi for studenter og sykepleiere i over 30 år.

Del artikkel