.

Aud Kvalbein

Generalsekretær i Hjernerådet

Telefon/epost
+47 40 41 36 65
aud@hjerneradet.no

25 års erfaring fra norsk politikk, både nasjonalt og lokalt. 12 år heltidspolitiker i Oslo, fire år som byråd for eldre og funksjonshemmede, fire år som varaordfører i hovedstaden, og fire år som nestleder i Kultur- og utdanningskomiteen. Vara til Stortinget i åtte år. Kvalbein var politisk rådgiver for utenriksminister Vollebæk i Bondevik I-regjeringen. 2000-2003 generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd. På 1990-tallet var hun medlem av både Kringkastingsrådet og Allmennkringkastingsrådet.
Peggy Ranheim

Organisasjonsrådgiver

Telefon/epost
+47 412 63 977
peggy@hjerneradet.no

Sykepleier med videreutdanninger innen ledelse og planlegging. Bakgrunn fra kommunal sektor som sykepleier, saksbehandler og leder. Folkehelsekoordinator i seks år. Erfaring fra arbeid med prosjektledelse og rådgiving innen helsefremmende samfunnsutvikling; i samarbeid med frivillighet, politikere og administrasjon på ulike forvaltningsnivåer. Lokal og regional nettverksvirksomhet knyttet til blant annet folkehelsearbeid, DMS – Distriktsmedisinsk senter, og koordinerende enhet for individuell plan.

Hjernerådet

Post- og besøksadresse
Karl Johans gt. 7, 0154 Oslo

Telefon/epost
+47 40 41 36 65
post@hjerneradet.no

Selskapsinformasjon
Org. nr. 992 198 648