Hjernerådet

30 prosent får en skade eller sykdom i hjernen. Også den psykiske helsen kan bli påvirket. Hjernerådet fremmer hjernesaken på vegne av 63 medlemsorganisasjoner.