Scroll Top

CoHRs forskningsmål inkluderer bidrag til utvikling av nye og innovative metoder for tidlig oppdagelse, forebygging, diagnostikk og behandling av nevrologiske sykdommer assosiert med kognitive helseproblemer.


PUBLISERT 21. AUGUST 2023

CoHR – nytt medlem av Hjernerådet

Cognitive Health Research Group (CoHR) er opptatt som nytt medlem av Hjernerådet. Gruppa holder til ved Oslo Universitetssykehus, Nevrologisk avdeling, og forsker på demenssykdommer, epilepsi, kognitive tilstander ved nevrodegenerativ sykdom, computational nevrovitenskap og kunstig intelligens.

– Ved å være et medlem av Hjernerådet, ønsker vi å bidra til formidling av vår forskning til et større publikum, og være med på å forme Norges satsning på hjernehelse, sier nevrolog og psykiater Ira Haraldsen. Hun er forskningsgruppen sin leder.

CoHRs forskningsmål inkluderer bidrag til utvikling av nye og innovative metoder for tidlig oppdagelse, forebygging, diagnostikk og behandling av nevrologiske sykdommer assosiert med kognitive helseproblemer.

– Vi utvikler tilgjengelige og neste generasjons AI-modeller for å identifisere og estimere risiko for utvikling av demens. Gruppen fokuserer også på utvikling av funksjonelle biomarkører for nevrodegenerasjon med EEG-baserte hjernenettverksmodeller med kunstig intelligensmetoder, forteller Haraldsen.

CoHR er en internasjonal gruppe som kommer fra en rekke ulike utdanningsbakgrunner, inkludert medisin, psykologi, molekylærbiologi og datavitenskap. Deres tverrfaglige tilnærming til hjerneatferds relasjoner gjør at de kan utføre forskning på tvers av ulike systemer og kognitive nivåer; fra molekyler til celler til kognitive systemer til atferd.

Deres metodeportefølje inkluderer: Elektrofysiologisk (EEG), kilderekonstruksjon og nettverksmodellering; bildediagnostikk metoder som PET/MR; nevropsykologisk vurdering; dybdegående kvalitative intervjuteknikker. Nytt fokusområde inkluderer også kunstig intelligenssystem med bruk av dybdelæringsteknikker og BigData.

Aktuelle pågående prosjekter:

eBRAIN-Health – Digital twins for disease modelling: Dette er et stort EU-finansiert prosjekt som utvikler en forskningsplattform som er i stand til å simulere noen av hjernens komplekse nevrobiologiske fenomener gjennom utvikling av såkalte «Digital Twins».

AI-Mind – Intelligent digital tools for screening of brain connectivity and dementia risk estimation in people affected by mild cognitive impairment: CoHR leder dette store EU-finansierte prosjektet. Ved bruk av EEG-basert nettverksdiagnostikk, blodprøveanalyser og nonverbale kognitive tester, har AI-Mind studien som mål å utvikle en algoritme som kan brukes som screeningmetode for å finne personer som er i kognitiv reduksjonsrisikogruppen for å utvikle senere demens.

Del artikkel