Scroll Top

Senterleder Kjell-Morten Myhr medvirket i arrangementet «Klinisk forskning for behandling av hjernesykdommer – hvordan kan vi lykkes bedre?» i Hjerneteltet under Arendalsuka. Her er han avbildet sammen med Henrik Peersen (til høyre), generalsekretær i Hjernerådet.


PUBLISERT 23. AUGUST 2023

Neuro-SysMed: Hjernerådets medlem nummer 70

Nylig fikk Hjernerådet sitt medlem nummer 70. Det nye tilskuddet er forskningssenteret Neuro-SysMed i Bergen. – Vi har søkt medlemskap i Hjernerådet for å bidra til utvikling av hjernehelsesatsningen gjennom vår forskning og formidling, samt fellesaktiviteter med andre medlemmer i Hjernerådet, sier senterleder Kjell-Morten Myhr.

Neuro-SysMed er det første forskningssenter for klinisk behandling (FKB) med ekspertise innen klinisk behandling i Norge. Dette er et nytt initiativ fra Norges forskningsråd og er et supplement til de ulike norske sentrene for fremragende forskning innen klinisk medisin, som vanligvis har en mer grunnleggende forskningstilnærming.

Neuro-SysMed fokuserer på fire hjernesykdommer: multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom (PS), amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og demens.

Senteret tar sikte på å bruke en systemmedisinsk tilnærming for å samle inn data fra kliniske studier for å identifisere nøyaktige markører for tidlig diagnose og underklassifisering av sykdommene, forutsi prognoser og finne behandlingsresponser.

Prosjekteier og vertsinstitusjon for senteret er Haukeland universitetssjukehus, men senterets arbeid – både økonomisk og forskningsmessig – er likt fordelt mellom Haukeland og Universitetet i Bergen (UiB). På sykehuset er senteret knyttet til Nevroklinikken, mens ved universitetet er det tilknyttet Klinisk institutt 1 (K1) ved Det medisinske fakultet.

Senteret ledes av professor Kjell-Morten Myhr (senterdirektør og ansvarlig for multippel sklerose) og professor Charalampos Tzoulis (visedirektør for senteret og ansvarlig for nevrodegenerative sykdommer).

Neuro-SysMed finansieres av Norges forskningsråd (prosjektnummer 288164), Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus AS og Lawson Health Research Institute.

Vil du lese nylige publikasjoner fra forskerne ved senteret? Se HER.

Del artikkel