Scroll Top

– Jeg tar av meg hatten for Hjernerådet og hjerneforsker Marte Roa Syvertsen for det viktige arbeidet de gjør gjennom å formidle det nyeste innen hjerneforskning på et språk vi alle forstår, sier Torgeir Kårvand. Det er han som har laget alle oppgavene du finner på hjerneskolen.no.


PUBLISERT 09. AUGUST 2023

Hjerneskolen.no er klar til bruk!

Lærer og teknolog Torgeir Kårvand fra Sunndal har laget et undervisningsopplegg om hjernen for ungdomsskoleelever. Oppdragsgiver har vært Hjernerådet. Endelig er hjerneskolen.no klar til bruk!

Generalsekretær Henrik Peersen er svært fornøyd med resultatet av samarbeidet. – Hjernehelse er et relativt nytt begrep, men samtidig et helt sentralt helseområde som det er viktig å gi barn og unge kunnskap om. Med Hjerneskolen.no får lærerne mulighet til å legge til rette for undervisning gjennom et opplegg somkrever minimalt av forberedelser. Samtidig vil det gi klassen et spennende innblikk i vår fantastiske hjerne, sier Peersen. Han mener kunnskap om hjernehelse må inn i undervisningen. – God hjernehelse er helt sentralt for oss alle gjennom hele livet. Hjernehelsen er også avgjørende for vår øvrige helse og livskvalitet, sier Peersen.

Gjennom «Ja takk, hjerne!» får både lærere og elever presentert det nyeste innen hjerneforskning og hjernehelse på en pedagogisk måte.

 – Alt vi tenker, føler og gjør styres av hjernen. Derfor burde alle ha grunnleggende kunnskap om hjernensoppbygging og funksjoner. Desto viktigere er det at vi nå får et godt undervisningstilbud ut til skolene! sier lærer og teknolog Torgeir Kårvand.

Det er han som har laget oppgavene, og hentet frem relevant fagstoff. Samtidig har han hatt et overordnet ansvar for den didaktiske utformingen og sørget for at alt innhold er relevant til LK20 (gjeldende læreplaner for den norske skolen).

Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen.

Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen har vært faglig mentor for prosjektet, og Kårvand har brukt hennes fagartikler direkte i oppgavene.

– I starten var det mye nytt å sette seg inn i og mange ukjente begrep. Jeg brukte derfor litt tid på å høre podcaster og lese meg opp på artikler helt i startfasen. Da brukte jeg bevisst Hjernerådets eller Martes artikler og podcaster. På den måten ble jeg litt bedre kjent med dem også, noe jeg senere fikk stor nytte av i selve prosjektarbeidet, forteller Kårvand.

Læreplanen sier at elever fra 8.-10. trinn skal kunne gjøre rede for kroppens utvikling både psykisk og fysisk, og hvordan dette påvirker hvem vi er. De skal kjenne til eksempler på dagsaktuell forskning og hvordan ny kunnskap blir til gjennom samarbeid mellom ulike instanser og på tvers av fagområder.

Hjernerådets nye undervisningsopplegg for ungdomsskolen gjør nettopp det – ved å la elevene fordype seg i ulike emner om hjernen i såkalte ekspertgrupper. – De må også dele kunnskap på tvers av gruppene for å løse en felles oppgave. Vi håper det vil gi elevene en dypere forståelse av hvordan forskningsmiljøene utvikler ny kunnskap, samtidig som de lærer noe om hjernen, sier Kårvand.

– Hvordan har det vært å jobbe med «Ja takk, hjerne»?

– Det har vært veldig interessant og givende! Det er alltid kjekt å jobbe med mennesker som er eksperter på sine fagområder, og det har jeg absolutt fått gjort i dette prosjektet. I tillegg har vi jobbet i krysningspunktet mellom naturvitenskap, forskning, formidling og digitalisering, noe jeg brenner for.

– Hva håper du at elevene skal få ut av det?

– Jeg håper opplegget vil gi elevene en grunnleggende forståelse for hjernens funksjoner. Jeg tror at økt bevissthet rundt det at vi kan påvirke vår egen hjernehelse gjør at flere unge kan ta gode valg for egen helse tidlig i livet. Samtidig håper jeg vi kan vekke en kommende hjerneforskerspire eller to. Vi greier aldri å forske oss ferdig om hjernen, da den stadig er under utvikling. Vi blir aldri klokere enn det vår egen hjernekapasitet tillater.

– Hva er du mest stolt over å ha fått til i «Ja takk, hjerne!»?

– Jeg tror vi har lyktes med å lage et opplegg som både er givende og lærerikt for elevene, noe som var målet vårt fra dag en. Jeg er stolt over sluttproduktet! sier Torgeir Kårvand.

«Ja takk, hjerne!» er gratis å bruke, og du finner undervisningsopplegget på www.hjerneskolen.no

Del artikkel