Scroll Top

Etter åtte måneder med økonomisk usikkerhet har Hjernerådet nå fått en liten økning i driftsstøtten. Det er Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet, godt fornøyd med. – For de ansatte er det også en stor lettelse å vite at vi har en trygg arbeidsplass, sier Peersen. (Foto: Christine Kristoffersen/Hjernerådet)


PUBLISERT 09. AUGUST 2023

Hjernerådet får økt driftsstøtte!

Gode nyheter! Helsedirektoratet har snudd, og øker støtten til Hjernerådet. Usikkerhet er nå erstattet med økte driftsrammer.

– Nyheten medførte en enorm lettelse! sier Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet.

– Hjernerådet har levd med stor økonomisk usikkerhet siden statsbudsjettet ble fremlagt i fjor høst. Vi har i lengre tid forberedt oss på økonomisk underskudd i 2023, og at rammene for drift i de kommende årene ville bli mindre. At vi nå fikk justert opp driftsstøtten og innvilget prosjektstøtte til Hjerneteltet under Arendalsuka – det gir oss endelig mulighet til å fortsette aktivitetsnivået vårt. Vi har store ambisjoner for arbeidet med bedre hjernehelse, sier Peersen engasjert.

Hjernerådet sendte én søknad for driftsstøtte og to søknader om prosjektstøtte til Helsedirektoratet i den nyetablerte ordningen som erstattet vårt tidligere tilskudd. I slutten av mars fikk vi avslag på begge prosjektsøknadene og kun innvilget 1,8 millioner i drift. Dette representerte en reduksjon i driftsstøtten og totalt sett et kutt på 25% sammenliknet med hva vi har mottatt de siste årene.

– For det første var det vanskelig å forstå argumentasjonen for at Hjernerådet skulle få redusert driftstilskuddet. Dette samstemte dårlig med signalene vi har mottatt fra politisk ledelse gjennom prosessen med ny tilskuddsordning, og med tanke på det viktige arbeidet vi utfører, forteller Peersen.

– Etter å ha fått innsyn i tildelingene fra ordningen, så vi også at utmålingen av driftsstøtte ikke var gjennomført likt til de ulike organisasjonene. Avslagene på prosjektsøknadene bidro til at vi totalt sett hadde en betydelig nedgang i tilgjengelige midler, og så oss derfor nødt til å klage på tildelingene.

Resultatet etter åtte måneder med økonomisk usikkerhet er faktisk at Hjernerådet nå har fått en liten økning i driftstøtten.

– Det gjør at vi igjen kan fokusere på arbeidet for bedre hjernehelse og planlegge mer langsiktig i våre prioriteringer. For de ansatte er det også en stor lettelse å vite at vi har en trygg arbeidsplass. Prosjektstøtte til Hjerneteltet vil også få konsekvenser for våre medlemmer som nå vil få mindre kostnader knyttet til planlagte arrangementer under Arendalsuka, sier Peersen fornøyd.

Del artikkel