Scroll Top

– Det var på tide at vi søkte om medlemskap i Hjernerådet. Søvn er en viktig del av hjernehelsen som nå må ha mer fokus, mener Michaela Gjerstad i Norsk Forening for Søvnmedisin. Hun er overlege ved Stavanger universitetssykehus (Foto: Stavanger universitetssykehus).


PUBLISERT 4.7.2020

Tre medlemmer i Hjernerådet jobber med søvn

Norsk Forening for Søvnmedisin er blitt medlem nummer 61 i Hjernerådet. Det blir stadig større oppmerksomhet på at søvn har stor betydning for hjernehelsen.

Norsk Forening for Søvnmedisin er en faglig forening for helsepersonell som på ulike måter arbeider med søvn og søvnproblematikk. – Det er viktig for oss at foreningen ikke bare er for leger. Søvn er overgripende. Derfor trenger vi å ha med oss også andre yrkesgrupper, understreker Michaela Gjerstad som er styremedlem i foreningen.

Norsk Forening for Søvnmedisin er åpen for personer med helsefaglig utdannelse, for eksempeel lege, psykolog, fysioterapeut, farmasøyt, sykepleier, vernepleier og personer med annen søvnrelatert utdannelse f.eks. innen biologi og kjemi. De vil også gjerne ha med seg basalforskere, understreker Gjerstad.

– Søvn er en viktig del av hjernehelsen. Uten søvn funker vi ikke godt på dagtid. Dårlig søvn har også langtidsvirkninger. Vi vet nå stadig mer om søvnens betydning. Likevel er det i dag ingen krav til leger om at de skal ha kunnskap om søvn. Søvn burde vært et eget fag i medisinutdanningen slik det er i USA, Frankrike og Tyskland. Andre land har det som et kompetanseområde. I Norge er det ingenting, sier Michaela Gjerstad.

Foreningen jobber for å få til søvn som et eget fag. Foreningen har også reagert på at søvn ikke er nevnt i regjeringens Nasjonal hjernehelsestrategi (2018-2024). Dette ønsker Gjerstad at skal bli annerledes. Les mer om Norsk Forening for søvnmedisin her.

Hjernerådet har nå tre medlemmer som arbeider med søvn. De to andre er Søvnforeningen og NevSom. Søvnforeningen er en brukerorganisasjon for mennesker som har søvnproblemer.

NevSom er et fagmiljø, og deres fulle navn er Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. De arbeider med ulike søvnsykdommer som gir uimotståelig søvntrang, og med nevroutviklingsforstyrrelser som autisme og Tourettes syndrom. Les mer om NevSom.

Det er styret i Hjernerådet som godkjenner nye medlemmer. Vi ønsker hjertelig velkommen til Norsk Forening for Søvnmedisin og ser fram til samarbeidet!!

Del artikkel