Scroll Top

Phd-stipendiat Margrethe Hansen er opptatt av søvn, meditasjon og trening for å påvirke sin egen hjerne og hjernehelse. – Nevroplastisitet er fascinerende. At vi faktisk kan påvirke hjernen vår! sier hun. Nå skal Margrethe forske på sammenhengen mellom søvn og depresjon. 


PUBLISERT 23.6.2019

Som skapt til et forskningsprosjekt

Interessen for mennesket og samfunnet fikk Margrethe Hansen til å starte med utviklingsstudier. Så fortsatte hun med biologi, IT og nevrovitenskap. Slik ble hun den perfekte forskningsstipendiat til prosjektet «Våkn opp! Husk søvn i depresjon». Via Hjernerådet søkte Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo støtte til prosjektet fra Stiftelsen Dam. Dette er det første forskningsprosjektet som Hjernerådet har fått støtte til.

Prosjektet «Våkn opp! Husk søvn i depresjon» skal undersøke hvordan søvnforstyrrelser påvirker symptom på depresjon, både når det gjelder atferd og hjernestrukturer. Søvn er viktig for optimal kognitiv fungering.  Unormale søvnmønstre er vanlige symptom ved depresjon, men det er gjort få forsøk for å forstå nøyaktig hvilken rolle søvnforstyrrelser spiller i sykdomsforløp og behandling.

Påvirkning på hverdagssituasjonen

Forskningsprosjektet vil fokusere spesielt på eksekutive funksjoner, dvs. en gruppe høyere kognitive prosesser som gjør at vi fleksibelt kan tilpasse oss endringer i omgivelsene og regulere følelser. Hypotesen er at søvnrelaterte svekkelser av disse funksjonene og relaterte nevrale mekanismer forsterker affektive dysfunksjoner og søvnkvalitet. Prosjektet vil se på hvordan dette igjen påvirker hverdagsfungering, arbeidsprestasjon og pasientens behandlingsrespons.

– Jeg gleder meg veldig til dette, sier Margrethe Hansen til Hjernerådet. Hun har akkurat begynt i jobben og blir nå kjent med gruppen som professor Rene Huster har rundt seg. Gruppen består av både masterstudenter, phd-stipendiater og postdoktorer. Margrethe skal ta en phd, og Rene Huster er hennes hovedveileder. Mer om professor Husters gruppe finner du i denne lenken: https://www.micc-lab.com/

Men veien for Margrethe startet altså med utviklingsstudier. – Som 18-åring skulle jeg ut å redde verden! forteller hun. – Jeg var og er opptatt av mennesket. Hvorfor vi er som vi er? Og hvorfor vi gjør som vi gjør? Utviklingsstudiene gav meg mulighet til å se dette fra en annen kultur enn min egen. Og dessuten fikk jeg mulighet til å reise rundt i verden!

Fra samfunnsvitenskap til biologi til IT til nevrovitenskap

Fra denne samfunnsvitenskapelige vinkelen gikk turen til biologien. – Jeg følte at jeg ikke forsto den biologiske siden av mennesket godt nok. Hjernen var klart det mest interessante. På denne tiden tok jeg også noen fag innen psykologi.

Gjennom sin far fikk hun interesse for IT. Faren bygde PC-er i kjellerstuen hjemme hos dem. Der sto mange pc-er linet opp, og dette verktøyet var lett tilgjengelige. Grunnleggende forståelse av programmering var en del av det hele.

-Jeg tenkte at de fleste jobber i framtiden vil ha et teknologielement. Verktøy fra teknologiens verden vil forenkle analyser og også gi oss nye måter å analysere på. Jeg er ikke så veldig interessert i «våt lab», dvs. et laboratorium der man jobber med kjemikalier. Nei, det er mye mer interessant med PC-laboratorier!

IT-kunnskap får hun god bruk for som hjerneforsker. I tre år var Margrethe konsulent i IT-bransjen og ble kjent med store datasystemer innen bl.a. transport og dagligvare. I denne tiden pendlet hun først mye til Stockholm på grunn av en kunde og så i tillegg til Trondheim der hun begynte studier innen nevrovitenskap ved NTNU.

Langpendling og søvn

Pendlingen innebar bl.a. å stå opp klokka halv fem, og hun måtte bruke mange dager for å ta seg inn.  -Det var da jeg oppdaget hvor viktig søvn er. Søvn er noe vi alle har med oss. Hvis vi kan påvirke søvnen, kan vi potensielt få bedre hjernehelse, sier hun.

Alt dette har gitt Margrethe Hansen bachelor i utviklingsstudier, bachelor i molekylærbiologi, master i nervovitenskap og master i informasjonssystemer.

– Du er jo nesten som skapt til dette forskningsprosjektet!!

– Jeg har bare fulgt interessene mine hele tiden og nysgjerrigheten på hjernen. Det er så mye vi ikke vet om hjernen selv om den er nær oss hele tiden, vi har den alltid med oss. Hjernen er litt mystisk. Det er fascinerende med nevroplastisitet, at strukturene i hjernen kan endres, og at vi kan bidra til det. Selv er jeg her spesielt opptatt av tre ting: Søvn, meditasjon og trening, forteller hun i det hun setter på seg sykkelhjelmen for å sykle hjem som del av den daglige treningen.

Hjernerådet vil følge Margrethe Hansen gjennom hennes arbeid med phd-graden og forskningsprosjektet «Våkn opp! Husk søvn i depresjon».

Del artikkel