Scroll Top

PUBLISERT 6.3.2020

AVLYST! Fire hjerneeksperter om å fikse ødelagte hjerner

Arrangementet er dessverre avlyst på grunn av korona-situasjonen.
Hjernen sett fra innsiden. Hjernerådets populærvitenskapelige seminar tirsdag 21. april, Litteraturhuset i Oslo.

Hjerneforskningen åpner nye muligheter. I dag ser nevroradiologer inn i pasientens hjerne og lager kart som viser hvordan hjerneområdene samarbeider. Hjernekirurgene operer hjernesvulsten mens pasienten er våkne. Med ultralyd sjekker spesialisten blodårene på innsiden for å hindre nye hjerneslag. Og de stopper skjelvingen til Parkinsonpasienter ved elektroder dypt inn i hjernen og litt batteristrøm.

På Hjernerådets populærvitenskapelige seminar tirsdag 21. april møter du fire hjernespesialister som daglig jobber på innsiden av hjernen for å hjelpe mennesker med sykdommer og skader i vårt viktigste organ. Arbeidsredskap er bl.a. fMRI functional magnetic resonace imaging, operasjonsmikroskop og ultralyd. Hjerneforskningen har i dag gitt oss kunnskap som gjør dette mulig. Bli med på en spennende reise inn i hjernen. Etter møtet kan du snakke med ekspertene.

Konferansier: Anette Storstein, Hjernerådets styreleder, og nevrolog og overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus.

Det blir innlegg av fire hjernespesialister:

 

Din tanke er fri – men avbildes på MR

Smakebiter fra radiologien om hjernens aktiviteter og fascinerende nettverk

Geir Ringstad, nevroradiolog og overlege ved Seksjon for nevroradiologi, Oslo universitetssykehus.

I lærebøker leser du om hvor ulike funksjoner har sine hovedområder i hjernen. Funksjonell MR er en bildediagnostisk metode som gjør at vi kan se aktiviteten inne i levende hjerner. De forskjellige hjerneområdene jobber sammen, bundet til hverandre av nettverk, avbildet på MR i form av fascinerende fargekart. Disse bildene gjør at nevrokirurgene kan operere med større trygghet for ikke å skade viktige funksjoner.

 

På jakt i kroppens indre etter tette blodkar og propper som kan gi hjerneslag

Annette Fromm, nevrolog og overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

De som har hatt ett hjerneslag, er i risikogruppen for å få nye slag. Utredning og forebygging er viktige stikkord for å avsløre blodkarenes indre liv og faren for nye hjerneslag. Annette Fromm, som er spesialist i nevrovaskulære sykdommer, bruker ultralyd for å sjekke blodårene på innsiden. Hun ser etter fortetninger og blodpropper, og skreddersyr så behandlingen. Målet er at pasienten ikke skal få nye slag.

 

Pasienten er våken og snakker med kirurgen under hjerneoperasjonen – hvorfor er det viktig, og hvordan er det mulig?

Einar Osland Vik Mo, hjernekirurg ved Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Foran hver hjerneoperasjon samler Einar Osland Vik Mo mest mulig informasjon om pasienten. Hvordan ligger hjernesvulsten til? Hvilke funksjoner i hjernen er berørt? Hva er risikoen? Hvilke valgmuligheter finnes, og hva velger pasienten dersom han som kirurg ikke kan ta vare på alle funksjonene, men må velge? 

 

Forbløffende resultater av dyp hjernestimulering hos Parkinsonpasienter

Mathias Toft, professor ved Universitetet i Oslo, og seksjonsleder og overlege ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Ved Parkinsons sykdom dør hjerneceller, så hjernen mangler signalstoffet dopamin. Dette fører til skjelving og stivhet som vi ser hos Parkinsonpasienter. Men en tynn elektrode som opereres flere centimeter inn i hjernen for å treffe et lite punkt dypt der inne, kan fjerne stivhet og skjelving. Endringene kommer umiddelbart når strømmen skrus på. Mathias Toft har bl.a. jobbet tett på Parkinsonpasienter som har fått dyp hjernestimulering.

Etter møtet kan publikum treffe hjernespesialistene framme i møtesalen og stille dem spørsmål.

Del artikkel