Scroll Top

Fotoet viser styrelederne hos de nye medlemmene i Hjernerådet, Lars Thomassen i Norsk Slagorganisasjon og Berit Caroline Egseth i Foreningen Rastløse Bein


PUBLISERT 06.12.2019

Hjernerådet vokser – to nye medlemmer

Hjernerådets styre godkjente på sitt siste møte to nye medlemmer. Det er Norsk Slagorganisasjon og Foreningen Rastløse Bein. Hjernerådet har nå 59 medlemmer. I løpet av 2019 er det kommet åtte nye medlemmer, og paraplyorganisasjonen for hjernesaken er inne i en rask utvikling.

Rastløse bein er en nevrologisk lidelse som gir et påtrengende behov for å bevege beina. Symptomene forverrer seg ved hvile og inaktivitet, ikke minst når man skal sove om kvelden. Rastløse bein fører derfor ofte til søvnvansker og trøtthet ut over neste dag.

Årsaken til denne lidelsen er ikke kjent, men en del forskning viser at kommunikasjonen mellom hjerneceller som har innbyrdes kontakt via signalstoffet dopamin, ikke virker så godt som den skal. En norsk studie viser av ca. 14 prosent av befolkningen i Norge lider av rastløse bein. Hyppigheten øker med alderen, og arveligheten er anslått til 30 prosent. Tilstanden er kronisk, men plagene kan være større eller mindre i perioder. Det finnes godkjente medisiner som hjelper mot rastløse bein. Foreningen Rastløse Bein arbeider for å spre kunnskap i samfunnet om denne nevrologiske lidelsen.

Bruker og fagfolk sammen for hjernesaken

Norsk Slagorganisasjon eller Norwegian Stroke Organisation (NSO) er en spesialforening innen Legeforeningen. Dette er organisasjonen for leger og fagfolk som arbeider med hjerneslag. Fra før har Hjernerådet som medlemmer brukerorganisasjonene for hjerneslagsrammede. At fagfolkene innen hjerneslagsfeltet nå kommer med, er en manifestasjon av det som har vært Hjernerådets ide fra grunnleggelsen i 2007, nemlig å være en møteplass for brukere og fagfolk som arbeider med hjernen og hjernens sykdommer og skader. Slike møteplasser mellom brukere og fagfolk er en er de grunnleggende ideene i HelseOmsorg21-strategien som politikerne laget flere år etter at Hjernerådet ble stiftet. HelseOmsorg21-strategien har tverrpolitisk støtte.

Formålet med NSO er å fremme utveksling og spredning av informasjon om hjerneslag og skape et forum for å diskutere prioriteringer innenfor slagmedisin og forskning. NSO støtter både nasjonalt og internasjonalt samarbeid om nevrovaskulær behandling og forskning.

Stadig nye vil være med i Hjernerådet

Paraplyorganisasjonen Hjernerådet har nå 59 medlemsorganisasjoner. Hjernerådets 26 pasient- og brukerorganisasjoner har samlet over 160 000 personer som medlemmer. Ca. 5 000 fagpersoner med høy kompetanse om hjernen er knyttet til Hjernerådets 33 faglige medlemmer. Dette er faglige foreninger, forskningsgrupper, forskningsnettverk, kompetansetjenester og behandlingsinstitusjoner.

Hjernerådet ønsker hjertelig velkommen til de to nye medlemmene. Hjernerådet får stadig søknader fra organisasjoner som ønsker å bli medlem i paraplyorganisasjonen. Det vi nå ser, er at hjernemiljøene i Norge søker sammen i Hjernerådet for å få en sterk stemme som kan tale hjernens sak i samfunnet og sette fokus på at de neste store helseutfordringene i Norge nettopp kommer fra hjernen og nervesystemet.

Del artikkel