Scroll Top

Forskningsrådet har satt av midler for å få etablert et nasjonalt nettverk for oppfølging av hjernehelsestrategien. Merk frist 13.februar.


PUBLISERT 4.12.2018

5 millioner til nasjonalt nettverk om hjernehelse

Forskningsrådet utlyser nå 5 millioner kroner til et nasjonalt nettverk for oppfølging av hjernehelsestrategien. Hensikten er å øke forskningens nytteverdi og involvere flere aktører enn de som vanligvis samarbeider om helseprosjekt. Søknadsfristen er 13. februar.

Hjernehelsestrategien ble lansert av helseministeren i desember 2017. Dette er Norges første hjernehelsestrategi, og også det første politiske dokumentet i sitt slag i Europa. Helsedirektoratet arbeider med en handlingsplan til helseministeren om hvordan strategien kan gjennomføres, og hjernemiljøene tripper etter at det skal satses på et felt av helsetjenesten som ikke har fått oppmerksomhet i forhold til de store utfordringene i befolkningen. 3 av 10 nordmenn vil få en sykdom eller skade i hjernen, ryggmargen eller nervesystemet i løpet av livet.

Forskningsrådet utlyser inntil 5 millioner kroner, og understreker at det skal være ett nasjonalt nettverk. I sin definisjon av hjernehelse inkluderer de nevrologiske og psykiatriske sykdommer og skader, samt tilstander, også avhengighetstilstander.

En møteplass for å få mer nytteverdi

Hovedfokus skal være på å implementere forskningsresultater i de ulike delene av helsetjenesten, slik at tjenestene forbedres. Nettverket skal være sammensatt av personer fra forskjellige fag, disipliner og sektorer. Sammen med brukerne skal de bidra til forslag som utnytter forskningsresultatene og øker forskningens nytteverdi.

Det er et mål at nettverket fungerer som en møteplass for relevante aktører, også slike som vanligvis ikke samarbeider i helseprosjekter. Forskningsrådet nevner som eksempel representanter fra kommunikasjon, design osv. Kommunale helse- og omsorgstjenester må involveres i nettverket. Brukermedvirkning blir selvsagt understreket sterk.

Den fulle utlysningen fra Forskningsrådet finnes i denne lenken.

Del artikkel