Scroll Top
Fra åpningen av Hjerneåret 2015 i Universitetets aula torsdag 19. februar.


PUBLISERT 22.2.2015

Åpning av Hjerneåret 2015 i Universitetets aula i Oslo

Bilder fra den offisielle åpningen av Hjerneåret 2015 i Universitetets aula torsdag 19. februar. Bak arrangementet sto Hjernerådet, Norsk nevrologisk forening og Nansen Neuroscience Network.

  • Åpning ved statssekretær Anne Grethe Erlandsen.
  • Hilsen ved rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo.
  • Hilsen ved president Hege Gjessing, Legeforeningen.
  • The Year of the Brain, Mary Baker (Immediate past president, European Brain Council).
  • Gitterceller ved førsteamanuensis Marianne Fyhn, Universitetet i Oslo.
  • Å leve med kronisk nevrologisk sykdom ved Helene Wangberg, leder i Oslo MS-forening.
  • Smakebiter fra moderne nevrologi ved avd.sjef/ prof. Espen Dietrichs (Oslo universitetssykehus/ Universitetet i Oslo).
  • President Raad Shakir, President, World Federation of Neurology.
  • I tillegg var det kulturelt innslag ved konsertpianist og ambassadør for det Europeiske Hjernerådet, Olga Bobrovnikova.

Del artikkel