Scroll Top
Leder for Norsk nevrologisk forening Anne Hege Aamodt (f.v.), den russiske konsertpianisten og MS-pasienten Olga Bobrovnikova, president for World Federation of Neurology Raad Shakir og leder for Hjernerådet Hanne F. Harbo. Foto: Lise B. Johannessen.

PUBLISERT 21.4.2015

2015 er hjernens år

– Hjernesykdommer er på mange måter et nedprioritert felt, til tross for at det følger store belastninger med mange av disse lidelsene, sier professor Hanne F. Harbo, overlege og leder for Hjernerådet.

Torsdag 19. februar var det offisiell åpning av det norske Hjerneåret i Universitetets aula i Oslo. Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk nevrologisk forening, Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network. Det er også endel av det europeiske Hjerneåret og i forbindelse med åpningen kunne arrangørene både ønske velkommen til president i det europeiske hjernerådet Mary Baker og president i World Federation of Neurology (WFN) Raad Shakir som gjennom 30 år har vært engasjert i WFN, senest som president.

Les mer på Tidsskrift for Den norske legeforening.

Fakta om hjerneåret 2015

Det europeiske hjerneåret 2015 har som formål å anspore samfunnet til innsats for hjernen. Over hele Europa står pasienter, forskere og kliniske leger sammen for å informere om betydningen av å ta bedre vare på hjernen, om hvordan hjernesykdommer kan forebygges og om hvorfor forskningsinnsatsen bør økes – til glede for alle som er, og kommer til å bli, rammet av sykdommer i hjernen og nervesystemet.

I Norge drives arbeidet av Hjernerådet, Norsk nevrologisk forening og Nansen Neuroscience Network i fellesskap. Gjennom ulike aktiviteter rundt om i landet i løpet av 2015 ønsker de å spre kunnskap om menneskehetens aller viktigste ressurs – den menneskelige hjerne.

25 prosent av de totale helsekostnader er knyttet til lidelser i hjernen og nervesystemet. Samlede kostnader for denne type sykdom/ lidelse er 55 milliarder per år. 30 prosent av befolkningen vil i løpet av livet få skade eller sykdom i hjernen.

Hjerneårets tre hovedformål er:

  • Folkeopplysning om hvordan man best tar vare på hjernen og forebygger hjernesykdommer
  • Å forbedre omsorg og behandling for de som lider av hjernesykdommer
  • Å styrke forskning og utvikling innen fagfeltet hjernesykdommer
Del artikkel