Scroll Top

Hjernen er Norges
store helseutfordring

Dagens behandling av hjernelidelser er ikke god nok. Vi vet fortsatt for lite om hjernen, og politikere og helsemyndigheter prioriterer ikke vårt viktigste organ. Hjernerådet samler nå norske hjernemiljø for å få mer hjerneforskning og bedre behandling til pasientene.

Hjernehelse er hvor sterk hjernen er til å bruke mulighetene i livet og motstå sykdommer. Du kan bedre din hjernehelse.

Hjernen kan bli syk, skadet eller ha funksjonsforstyrrelse. Dette kalles hjernelidelser. 1 av 3 får en hjernelidelse.

Gjennom Hjernerådet kan du søke støtte hos Stiftelsen Dam til forsknings- og helseprosjekt. Vi hjelper deg i prosessen.

2024

Min hjernehelse
– Hjernerådets digitale magasin

Nyheter fra Hjernerådet: