Styret

Styreleder:

harboHanne Flinstad Harbo
E-post: hfharbo@hjerneradet.no
Professor dr.med. OUS, Norsk Nevrologisk forening.
Hanne Flinstad Harbo er professor og overlege i nevrologi ved Universitet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Hun fokuserer spesielt på klinikk og forskning ved multippel sklerose (MS), i tillegg til nevrogenetiske tilstander og myasthenia gravis. Hun har siden 2003 ledet Multippel Sklerose forskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus, vært en av lederne i «Nordic Network of MS Genetics» og medlem av «Strategic Group» i «International MS Genetics Consortium» (IMSGC). Hun har bidratt aktiv til å etablere og utvikle biobanken ved «Norsk MS Register og Biobank» i samarbeid med Haukeland Universitetssykehus og Folkehelseinstituttet, samt bygge opp et forskningslaboratorium ved «Forskningsenhet for Nevrofag» ved Oslo Universitetssykehus. Hun har hatt ulike verv i Norsk Nevrologisk forening samt i internasjonale forskningskommiteer, blant annet for det franske forskningsrådet, og har hatt forskningsopphold både i England og i USA. Hun har i tre år vært leder av «Scientific Panel of Neurogenetics» i « European Federation of Neurological Societies”, og har bidratt aktivt til det internasjonale “Myasthenia Gravis Genetic Consortium». Hun er medforfatter på rundt 80 vitenskapelige arbeider, der det benyttes et bredt spekter av ulike kliniske og epidemiologiske metoder, genetiske og molekylære studier samt MRI-teknikker.

Nestleder:

Anne-Grethe Strøm-ErichsenAnne-Grethe Strøm-Erichsen

 

 

 

 

Øvrige styremedlemmer:

Joel GloverJoel C. Glover
Professor, PhD. UiO.
Joel C. Glover fikk PhD i nevrovitenskap ved University of California Berkeley i 1984 og har hatt stilling ved Universitetet i Oslo siden
1987, der han er professor ved Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag. Han har en forskerstilling ved Oslo
Universitetssykehus-Rikshospitalet og en professor II-stilling ved Sars International Centre for Marine Molecular Biology. Han leder Norwegian Consortium on Brain Development og Norwegian Center for Stem Cell Research, og har ledet store internasjonale forskning konsortier innen nevrovitenskap.
Glovers forskningsinteresser omfatter hjernens og ryggmargens utvikling og regenerasjon etter skader, og nervesystemets evolusjon.

Leif Arild FjellheimLeif Arild Fjellheim
Styreleder, Landsforeningen for Ryggmargsskadde.
Utdannet ingeniør med erfaring fra større petroleumsproduksjonsprosjekter i innland og utland blant annet som engineeringsleder. Ryggmargsskadet siden 2000 og rullestolbruker. Styreleder i Landsforeningen for Ryggmargsskadde siden 2007. Styreleder i Norsk Ryggmargsskadeforskning Stiftelse. Ansvarlig redaktør for magasinet Patetra. Styreleder i Nordiske ryggmargsskaderådet (forum for de nordiske land). Arbeidet med rehabiliterings- og medisinske forskningsspørsmål i flere år i tillegg til å ha deltatt i flere arbeidsgrupper for Helsedirektoratet, og spinalenhetene i Norge (St. Olavs Hospital avd for ryggmargsskader, Haukeland universitetssykehus spinalenhet og Sunnaas sykehus).

Magne Wang FredriksenMagne Wang Fredriksen
Magne Wang Fredriksen er generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, en stilling han har hatt siden 2003. Magne har ledet mange nasjonale prosjekter i egen organisasjon for å øke synligheten om Parkinsons Sykdom, og for å bidra til å øke livskvaliteten for personer som er rammet av diagnosen.
Magne er en av initiativtakerne til etablering av 4-parts samarbeidet mellom Norsk Epilepsiforbund, MS-forbundet, CP-foreningen og Norges Parkinsonforbund, og han har vært trofast støttespiller til Hjernerådet siden etableringen i 2007.
Magne er medlem av ekspertgruppe oppnevnt av Barne.-likestillings – og inkluderingsdepartementet, medlem av nasjonal referansegruppe for DBS-behandling i Norge, og medlem av Helsedirektoratets referansegruppe som følger utviklingen av hverdagsrehabiliteringsprosjektet. Magne er sekretær for Nordisk Parkinsonråd og medlem av European Parkinsons Disease Association.

Anette Storstein

Anette Storstein
Anette Storstein er spesialist i nevrologi fra 2005 og arbeider som overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Hun har en doktorgrad om immunologiske fjerneffekter av kreft på nervesystemet og arbeider nå mest med nevrodegenerativ sykdom, spesielt behandling av avansert Parkinsons sykdom, og kreftsykdom i hjernen. Hun har tidligere arbeidet med de fleste større nevrologiske sykdommene og har også erfaring med ryggmargsskadde og generell nevrorehabilitering. Hun driver forskning på epilepsi ved hjernesvulst og andre nevro-onkologiske emner.

Norges EpilepsiforbundHenrik Perssen
Henrik Peersen har vært generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund siden 2012. Han har utdannelsesbakgrunn fra organisasjonssosiologi og konflikthåndtering. Med en særlig interesse for helsepolitikk og påvirkningsarbeid på vegne av pasientgrupper, er han også styremedlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og oppnevnt i flere referansegrupper, råd og utvalg.