Om Hjernerådet

Formål

Hjernerådet har som formål å arbeide med saker av felles interesse for alle som har befatning med hjernesykdommer og/ eller studier av hjernefunksjoner. Hjernerådet skal drive opplysnings- og interessepolitisk arbeid knyttet til funksjoner og sykdommer i hjernen og øvrige deler av nervesystemet.

I de nærmeste årene vil omfanget av sykdommer relatert til hjernen øke dramatisk. Det er derfor behov for større oppmerksomhet og satsning på denne gruppen sykdommer. Dette var en av årsakene til at Hjernerådet ble stiftet 11. oktober 2007.

Nøkkeltall:
25 % av de totale helsekostnader er knyttet til lidelser i hjernen og nervesystemet.
Samlede kostnader for denne type sykdom/ lidelse er 55 milliarder pr. år.
30 % av befolkningen vil i løpet av livet få skade eller sykdom i hjernen.

Hjernerådet ønsker alle organisasjoner og organisert interessefellesskap til å melde seg inn for et felles løft for et viktig arbeid og en viktig sak.