Medlemmer

Medlemmer

Følgende organisasjoner og institusjoner er medlemmer i Hjernerådet:

Pasient- og brukerorganisasjoner:

ADHD Norge, www.adhdnorge.no
Afasiforbundet, www.afasi.no
Cerebral Parese-foreningen, www.cp.no
Hjernesvulstforeningen, www.hjernesvulst.no
Landsforeningen for Huntington sykdom, www.huntington.no
Landsforeningen for polioskadde, www.lfps.no
Landsforeningen for ryggmargsskadde, www.lars.no
Landsforeningen for slagrammede, www.slag.no
LHL Hjerneslag, www.lhl-hjerneslag.no
MS-forbundet i Norge, www.ms.no
Nasjonalforeningen for folkehelsen, www.nasjonalforeningen.no
Norges Blindeforbund, www.blindeforbundet.no
Norges ME-forening, www.me-foreningen.com
Norsk Epilepsiforbund, www.epilepsi.no
Norsk Epilepsiforbunds Ungdom, www.nefu.no
Norsk forening for slagrammede, www.slagrammede.org
Norsk Parkinsonforbund, www.parkinson.no
Personskadeforbundet LTN, www.personskadeforbundet.no
Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen, www.ryggmargsbrokk.no
Stiftelsen ALS norsk støttegruppe, www.alsnorge.no

Fag- og forskningsmiljøer, samt behandlingsinstanser:

Bergen fMRI Group, www.fmri.uib.no
Fagnettverk Huntington, www.fagnettverkhuntington.no
Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, www.frambu.no
Forskningsenhet for Nevrofag, Oslo Universitetssykehus, www.ous-research.no/nru
K.G. Jebsen-senter for nevropsykiatriske lidelser, www.uib.no/kgj-npd
Kavli-instituttet v/ Edvard og May-Britt Moser, www.ntnu.edu/kavli
MS-senteret i Hakadal, www.mssenteret.no
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, www.aldringoghelse.no
Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, www.flåttsenteret.no
Nasjonalt kompetansesenter for MS, www.helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/nasjonal-kompetansetjeneste-for-multippel-sklerose
Nevroklinikken Ahus, www.ahus.no/avdelinger/medisinsk-divisjon/nevroklinikken
NevSom Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, www.nevsom.no
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening,
http://legeforeningen.no/fagmed/norsk-barne–og-ungdomspsykiatrisk-forening/
Norsk barnelegeforening, www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barnelegeforening
Norsk epilepsiselskap, www.epilepsiselskapet.no
Norsk forening for klinisk nevrofysiologi, www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-klinisk-nevrofysiologi
Norsk hodepinselskap, www.hodepineselskapet.no
Norsk nevrokirurgisk forening, www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-nevrokirurgisk-forening
Norsk Nevrologisk Forening, www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-nevrologisk-forening
Norsk Nevropsykologisk Forening, www.nevropsyk.org
Norsk nevroradiologisk forening, www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-radiologisk-forening
Norsk psykiatrisk forening, www.norskpsykiatriskforening.no
Norwegian Consortium on Brain Development, ingen nettside
Norwegian Neuroscience Society, www.ntnu.edu/nns
NSFs faggruppe for nevrosykepleiere, www.nsf.no/faggrupper/nevrosykepleiere
Spesialsykehuset for epilepsi, www.oslo-universitetssykehus.no/steder/sse-sandvika
Statped, www.statped.no
Sunnaas Sykehus HF, www.sunnaas.no

Du kan også enkelt søke opp organisasjonene via Google

Ajourført 24.mai 2017