LIVESTREAM

PIANOSPILL BEDRET PASIENTER MED HJERNESKADE.

De syv pasientene i studien hadde mild til moderat hjerneskade og fikk 8 ukers opplæring i pianospill. De hadde en halv time med lærer to ganger i uken og øvde minst 15 minutter daglig. Resultatet var forbløffende, fortalte nevrolog og pianist Geir Olve Skeie under Nevrodagene i dag. Pasientene opplevde mindre hodepine, mindre fatigue og bedre utholdenhet. 6 av 7 fikk bedre kognitiv funksjon, 6 av 7 kom tilbake i fullt arbeid eller studier. Hør Geir Olve Skeie på «Musikk i hjernen», Litteraturhuset 16. mars kl. 17-18.

Nylige innlegg

Dagskonferanse om hjerneforskning

HJERNEHELSE – FRA FORSKNING TIL KLINISK PRAKSIS
Hjerneforskning i pasientautonomiens tid  

Tid: 8. november, kl. 9.30-16.00
Sted: Forskningsrådet, Drammensveien nr. 288, Oslo
Konferansen er gratis – lunsj inkludert

Programmet   |  Om foredragsholderne  |  Påmelding

Vår forståelse av hjernen endrer seg i takt med ny kunnskap fra hjerneforskningen. I dag vet vi ting som var ukjent for bare 10-15 år siden. Utviklingen vil fortsette. Dagens begreper om hjernen kan være avleggs om ti år og bli erstattet av nye.

Disse raske endringene skjer samtidig som våre politikere ønsker at forskermiljøer og brukermiljøer skal ha større kontakt og samarbeide mer med hverandre. Dette kommer til uttrykk bl.a. i HelseOmsorg21 strategien som har tverrpolitisk støtte. Strategien legger særlig vekt på et kunnskapsbasert helse- og omsorgssystem med brukermedvirkning, sterkere satsing på internasjonal forskning, bedre klinisk behandling og bruk av helsedata.

HelseOmsorg21 strategien innebærer behov for nytenkning og innovasjon. Nye grupper må samarbeide tettere. Det må lyttes nøye til brukernes og pasientenes behov, og grunnforskere og kliniske forskere må ha et klart blikk framover mot behandlingsopplegg for pasientene. Hvor er vi hen i dag, og hva bør vi legge vekt på for hjerneforskningen i tiden framover?

ARRANGØRENE:

Veibeskrivelse til konferansen
Konferansen finner sted i Moser-auditoriet, Forskningsrådets lokaler i Drammensveien nr. 288, Oslo, nær Lysaker togstasjon og bussholdeplass.

 

  1. Påmelding Kommentarer er skrudd av for Påmelding
  2. Program Kommentarer er skrudd av for Program
  3. Om foredragsholderne Kommentarer er skrudd av for Om foredragsholderne
  4. Påmelding Kommentarer er skrudd av for Påmelding
  5. Hjernestrategien kommer i desember Kommentarer er skrudd av for Hjernestrategien kommer i desember
  6. Det trengs et løft for hjernesykdommene – stortingspolitikerne utfordret Kommentarer er skrudd av for Det trengs et løft for hjernesykdommene – stortingspolitikerne utfordret
  7. To nye medlemmer i Hjernerådet Kommentarer er skrudd av for To nye medlemmer i Hjernerådet
  8. Hjernerådet utfordret politikerne om hjerneplan Kommentarer er skrudd av for Hjernerådet utfordret politikerne om hjerneplan
  9. Hva med de 92 andre prosentene? Kommentarer er skrudd av for Hva med de 92 andre prosentene?