Dagskonferanse

HJERNEHELSE – FRA FORSKNING TIL KLINISK PRAKSIS
Hjerneforskning i pasientautonomiens tid

Tid: 8. november. Kl. 9.00-16.00
Sted: Forskningsrådet, Drammensveien nr. 288, Oslo
Konferansen er gratis – lunsj inkludert

Programmet   |  Om foredragsholderne  |  Påmelding

Vår forståelse av hjernen endrer seg i takt med ny kunnskap fra hjerneforskningen. I dag vet vi ting som var ukjent for bare 10-15 år siden. Utviklingen vil fortsette. Dagens begreper om hjernen kan være avleggs om ti år og bli erstattet av nye.

Disse raske endringene skjer samtidig som våre politikere ønsker at forskermiljøer og brukermiljøer skal ha større kontakt og samarbeide mer med hverandre. Dette kommer til uttrykk bl.a. i HelseOmsorg21 strategien som har tverrpolitisk støtte. Strategien legger særlig vekt på et kunnskapsbasert helse- og omsorgssystem med brukermedvirkning, sterkere satsing på internasjonal forskning, bedre klinisk behandling og bruk av helsedata.

HelseOmsorg21 strategien innebærer behov for nytenkning og innovasjon. Nye grupper må samarbeide tettere. Det må lyttes nøye til brukernes og pasientenes behov, og grunnforskere og kliniske forskere må ha et klart blikk framover mot behandlingsopplegg for pasientene. Hvor er vi hen i dag, og hva bør vi legge vekt på for hjerneforskningen i tiden framover?

 

ARRANGØRENE:

Hvor er konferansen
Moser-auditoriet, Forskningsrådets lokaler i Drammensveien nr. 288, Oslo, nær Lysaker togstasjon og bussholdeplass