Kommende arrangement
24. okt 2019,
Oslo
Kongressenter

På Hjernehelsekonferansen vil vi løfte fram hjernesaken og vise hvordan banebrytende forskning får betydning for enkeltpersoner. Eksperter fra det norske hjernemiljøet og pasienter vil fortelle om forebygging og om det som kan gi god behandling mot hjernesykdommer og skader. Fageksperter og brukere diskuterer nye ideer for framtidens forskning og behandling.

Tidligere arrangement
12. februar 2019: «God søvn – sterk hjerne»

Åpent populærvitenskapelig seminar
Litteraturhuset i Oslo
Medvirkende: Professor ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Erlend Arnulf Nagelhus, psykolog Lina Hantveit ved Lovisenberg DPS Raskere Tilbake, Nevrolog Einar Kinge ved Sandvika Nevrosenter. I tillegg var det to brukerrepresentanter med: Marit Aschehoug har søvnapné og er likeperson i Søvnforeningen. Erling Guldbrandsen har diagnosen rastløse ben og er professor i musikk. Konfransier: Anette Storstein, nestleder i Hjernerådet, overlege ved Haukeland Universitetssykehus.
Kort om arrangementet: Hjernen er aktiv mens du sover. Da utfører «hjernens vaskemaskin» en skikkelig «hjernevask». Avfall fjernes, og det ryddes i minner. Seminaret tar for seg ny forskning om «vaskeprosessen», gode tekninkker fra søvnskolen, og problematikk rundt diagnoser som kan være knyttet til søvnproblemer.  LES MER

Se video av seminaret

 

2018


20. november 2018: «Hjernen og miljøgiftene. Hva vet vi? Hva vet vi ikke? Og hvordan beskytter vi oss?»

Populærvitenskapelig seminar under Hjerneuken 2018
Store Auditorium på Rikshospitalet
Medvirkende: Henrik Peersen, Hjernerådets styreleder, seniorforsker Espen Mariussen, forsker Gro Dehli Villanger, seniorforsker Oddvar Myhre og nevrolog og overlege Anne Hege Aamodt.
Kort om arrangementet: Hver dag omgir vi oss med kjemikalier og ulike stoffer som er skadelige for helsen vår. Hvordan virker miljøforurensning inn på det mest uerstattelige organet vi har – nemlig hjernen?

Se video av seminaret


16. august 2018: «Bruk hodet – ta vare på hjernen»

Seminar under Arendalsuka
Pollen, Arendal

Medvirkende: Professor Hanne F. Harbo, Jan Bjørneboe som har Parkinson, hjerneforsker Bjørnar Hassel, allmennlege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle, Kristine Beate Walhovd og Sana Suri.
Kort om arrangementet: Hva kan vi gjøre for å ta vare på hjernehelsen vår? Og hva vil politikerne gjøre? LES MER


15. august 2018: «Musikk i hjernen»

Seminar under Arendalsuka
Arendal kino

Medvirkende: Nevrolog og pianist Geir Olve Skeie.
Kort om arrangementet: Populærvitenskapelig seminar om hvordan musikk virker inn på hjernen din. LES MER


6. juni 2018: «En frisk hjerne gjennom hele livet»

Åpent populærvitenskapelig seminar
Litteraturhuset i Oslo
Medvirkende: Kristine Beate Walhovd og Sana Suri.
Kort om arrangementet: Alle vil ha en sunn hjerne og god hjernehelse. Men hvordan får vi det? Og kan vi gjøre selv? LES MER   VIDEO FRA SEMINARET


 23. april 2018: «Vår tids utfordringer innen psykiatrien»

Seminar
Forskningsparken, Oslo
Medvirkende: Pall Matthiasson, Sveinung Stensland, Petter Andreas Ringen, Jon Johnsen, Ellen Eriksen.
Kort om arrangementet:  Halvdagsseminar om status for norsk psykiatri med synspunkter fra pårørende, behandlere og politikere. Arrangører: Nansen Neuroscience Network og Hjernerådet. I samarbeid med Janssen, Lundbeck og Otsuka. LES MER


13. februar 2018: «Møt eksperter på hodepine og migrene»

Åpent populærvitenskapelig seminar
Litteraturhuset i Oslo
Medvirkende: Anne Hege Aamodt, Jarl Hovland, John-Anker Zwart, Aud Nome Dueland, Tine Poole.
Kort om arrangementet: 750 000 nordmenn rammes av ulike former for migrene og hodepine. Årlig går to millioner arbeids- og skoledager tapt på grunn av dette. Eksperter svarte på hva migrene er, om hodepine er farlig, om medisinbruk osv. Ny medisin kommer rundt årsskiftet. For første gang får vi nå et medikament som kan forebygge migrene, basert på kunnskap om hva som er skjer under et migreneanfall. LES MER


2017

8. november 2017: «Hjernehelse – fra forskning til klinisk praksis»

Faglig konferanse for brukere, fagfolk og andre interesserte
Forskningsrådets lokaler på Lysaker
Medvirkende: Hanne F. Harbo, Jesper Simonsen, Jean-Luc Boulland, Ioanna Sandvig, Magnar Bjørås, Erlend A. Nagelhus, Anne Grethe Erlandsen, Henrik Peersen, Kjersti Storheim, Astrid Lunestad, Ole A. Andreassen, Ellisiv Mathiesen, Camilla Stoltenberg
Kort om arrangementet: Hjerneforskningen gjør raske framskritt i vår tid, samtidig med at politikerne gjennom HelseOmsorg21 strategien vil ha tettere samarbeid mellom forskermiljøer og brukermiljøer. Konferansen var den første i sitt slag i Norge innen hjernefeltet. Nyvinninger innen hjerneforskningen ble presentert, og man drøftet brukermedvirkning og bruk helsedata i forskningen. LES MER


16.oktober 2017: «Aktiv kropp – sterk hjerne»

Åpent populærvitenskapelig seminar
Litteraturhuset i Oslo
Medvirkende: Johan Kaggestad, Ole Petter Hjelle, Mona Kjeldsberg
Om arrangementet: Fysisk aktivitet påvirker hjernen vår mer enn å løse kryssord. Hjernen er trolig det organet i kroppen som utvikles mest når vi er aktive. Seminaret fortalte bl.a. om betydning av fysisk aktivitet for helsen, og om hvordan fysisk aktivitet har endret behandlingen innen psykiatrien her i landet. Arrangementet var et samarbeid mellom Hjernerådet og Aktivitetsalliansen. LES MER

SE VIDEO FRA FOREDRAGET


10. oktober 2017: «Hva sier dagens hjerneforskning om shcizofreni?»

Faglig møte åpent for publikum
Forskningsparken, Universitetet i Oslo
Medvirkende: Marcus Sandborg, Ole A. Andreassen, Iris Sommer, Kenneth Hugdahl, Ingrid Melle, Torill Ueland
Om arrangementet: Årlig får ca. 600 personer i Norge schizofreni for første gang. Ca. 3 promille av befolkningen har denne hjernesykdommen som ofte oppstår i alderen 16-25 år. Sykdommen er vanskelig både for pasienter og familien. Derfor er det viktig at forskningen lærer oss mer. Hjernerådet samarbeidet med Nansen Neuroscience Network om dette arrangementet. LES MER


13. september 2017: «Behandling av afasi»

Faglig konferanse åpen for publikum
Hotel Terminus i Bergen
Medvirkende: Karsten Specht, Kjersti Erdal, Anette Storstein, Hogne Jensen, Ulrike Waje-Andreassen, Jorunn Waage Gamlem, Johanne Vatle, Myzoon Ali, Ajay Halai, Stefanie Abel, Mari Tervianiemi, Gesa Hartwigsen
Kort om arrangementet: 25 prosent av hjerneslagpasientene får afasi og problemer med å snakke. Konferansen orienterte om behandlingsformer for afasi. En ny metode er transkraniell magnetisk stimulering (TMS), stimulering av hjernen med svak elektrisk strøm. Konferansen var et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus, Hjernerådet og Afasiforbundet. LES MER


20. april 2017: «Depresjoner – en folkesykdom»

Faglig møte åpent for publikum
Forskningsparken, Universitetet i Oslo
Medvirkende: Fabian Stang, Arnstein Myklebust, Ole A. Andreassen, Torbjørn Elvsåshagen, Ulrik Fredrik Malt, Astrid Nøkleby Heiberg
Om arrangementet: Fabian Stang innledet konferansen som brukerrepresentant med sine egne erfaringer av dyp depresjon. Møtet tok opp temaer som «Genetikk og depresjoner», «Nevroplastisitet og depresjoner» og «Behandling av depresjoner – i dag og i framtiden». Møtet var et samarbeid mellom Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network. LES MER


16.oktober: «Musikk i hjernen»

Åpent populærvitenskapelig seminar
Litteraturhuset i Oslo
Medvirkende: Geir Olve Skeie og Are Brean
Om arrangementet: Geir Olve Skeie er både overlege ved nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus og professor i musikk ved Griegakademiet. Han fortalte om hvordan hjernen påvirkes av musikk, og hvordan hjernen nærmest eksploderer i aktivitet når vi musiserer. Musikk har målbar effekt på hjernen. Foredraget ble illustrert ved musikkeksempler som han spilte på flygelet. SE VIDEO FRA FOREDRAGET


7. februar 2017: «Din unike hjerne»

Åpent populærvitenskapelig seminar
Litteraturhuset i Oslo
Medvirkende: Nevrolog, hjerneforsker og forfatter Kaja Nordengen
Om arrangementet: Kaja Nordengen er den unge nevrologen og hjerneforskeren som ønsker å formidle hjernekunnskap til et bredt publikum. Hennes bok «Hjernen er stjernen» har vært bestselger og er oversatt til mange språk. I foredraget fokuserte hun bl.a. på hvordan hjernen er deg, hvordan hjernen fungerer når den er frisk, og hva som kan skje med personligheten vår når vi blir syke. LES MER


2016

22. november 2016: «Trening og hjernen»

Åpent populærvitenskapelig seminar
Litteraturhuset i Oslo
Medvirkende: Linda Bergersen, Kenneth Reiss, Simon Agdestein
Om arrangementet: Sjakkstormester Magnus Carlsen bruker fysisk trening for å skjerpe hjernen foran turnering, fortalte Simon Agdestein. Kenneth Reiss er født med kraftig epilepsi og driver nå Aktiv for epilepsi, for å holde sykdommen i sjakk. Professor Linda H. Bergersen gav faglig tyngde til seminaret og fortalte om hva som skjer i kroppen og hjernen når vi er fysisk aktive. LES MER

SE VIDEO FRA FOREDRAGET


16. mars 2016: «Hjerneplastisitet – hjernens fantastiske evne til å endre seg. Med et blikk inn i fremtiden»

Åpent møte i forbindelse med Brain Awareness Week, Litteraturhuset i Oslo
Medvirkende: Joel Glover, Arild Njå, Marianne Fyhn
Om arrangementet: Vår hjerne er i stadig endring, derfor kan vi lære nye ting. Denne hjerneplastisiteten blir den nå forsket mye på. Forskerne kommer stadig fram til ny kunnskap om hjernen, vårt viktigste organ. Brain Awareness Week er en global kampanje for å øke den offentlige interessen for hjerneforskning og god hjernehelse. Den arrangeres i mars hvert år.


2015

2. desember 2015: Avslutning av Hjerneåret 2015

Festmøte åpent for alle interesserte
Universitetets Aula
Medvirkende: Edvard Moser, Bjørn Guldvog, Hanne F. Harbo, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Anne Hege Aamodt
Om arrangementet: Mer enn 50 arrangementer ble holdt i Hjerneåret 2015 over hele landet, både faglige konferanser og populærvitenskapelige seminarer. På avslutningsmøtet holdt Nobelprisvinner Edvard Moser foredrag om bl.a. hjernens plastisitet, og om at hjerneforskningen i framtiden vil få stor betydning for mennesker som er rammet av psykiatriske plager.

I videoene har Edvard Moser forhåndsomtale av hva han skal snakke om i sitt innlegg på avslutningsmøtet for Hjerneåret:

VIDEO AV INTERVJUET DEL 1

VIDEO AV INTERVJUET DEL 2

13. november 2015: «Musikk i hjernen»

Åpent populærvitenskapelig seminar
Litteraturhuset i Oslo
Medvirkende: Nevrolog og pianist Geir Olve Skeie, Are Brean.
Om arrangementet: Geir Olve Skeie er både pianist og nevrolog. Gjennom musikkeksempler som han selv spilte på pianoet, fortalte Skeie om hvordan hjernen fungerer og hva som skjer i hjernen vår når vi hører musikk. Det sto lang kø utenfor Litteraturhuset til dette arrangementet, og mange kom ikke inn. Derfor gjentok Hjernerådet seminaret om «Musikk og hjernen» i mars 2017.

13. november 2015: «The Role of Nutrition in Brain Development.

Faglig møte, Rikshospitalet
Medvirkende: Joel Glover, Melissa Gladstone, Christian Drevon, Birgitta Strandvik, Farrukh Chaudry.
Om arrangementet: Foredragsholderne tok opp ulike tema om betydningen av ernæring for hjernens utvikling. Man så på ernæringens betydning generelt, men særskilt på ernæringens viktighet for barn før fødsel, rett etter fødsel og opp til 18 måneders alderen. Møtet var et samarbeid mellom Hjernerådet og Norwegian Consortium on Brain Development.

12. november 2015: «Smak og hjernen»

Åpent populærvitenskapelig seminar
Vulkan, Mathallen Oslo
Medvirkende: Arne Brimi, Are Brean, Rune Blomhoff
Om arrangementet: Smaken sitter hverken i maten du spiser, eller i tungen som du smaker med. Smak er en subjektiv opplevelse som dannes i hjernen. Både lukt, syn, følesans, smak og hørsel bidrar til å lage en opplevelse av maten som du spiser. I forbindelse med dette arrangementet var Arne Brimi og Are Brean på God Morgen Norge i TV2, se lenken under. LES MER

19. februar 2015: Åpning av Hjerneåret 2015

Åpent møte for publikum
Universitetets Aula
Medvirkende: Anne Grethe Erlandsen, Ole Petter Ottersen, Hege Gjessing, Mary Baker (European Brain Council), Marianne Fyhn, Olga Bobrovnikova (European Brain Council), Helene Wangberg, Espen Ditriechs, Raad Shakir
Om arrangementet: 2015 var Det Europeiske Hjerneåret. Pasienter, hjerneforskere og behandlende leger over hele Europa gikk sammen om å informere om at vi må ta vare på hjernen vår, forebygge mot hjernesykdom og styrke hjerneforskningen. I Norge var det Hjernerådet, Norsk nevrologisk forening og Nansen Neuroscience Network som gikk sammen om Hjerneåret 2015.

2014

20. november 2014: «Når hjernen skades: Trenger du habilitering eller rehabilitering – og hva er forskjellen?»

Dagskonferanse
Rikshospitalet
Medvirkende: Olaug Bollestad, Nils Øivind Offernes, Jan Egil Nordvik, Stian Hoff Berg, Anne Berit Pedersen, Einar Bryne, Marianne Lundby, Frank Becker, Hanne F. Harbo, Joel Glover.

Presentasjoner fra konferansen:

Hanne F. Harbo: Når hjernen skades: Habilitering? Rehabilitering?

Nils Øyvind Offersnes: Hva er habilitering?

Jan Egil Nordvik: Hva er rehabilitering?

Frank Becker: Ervervet nevrologisk skade – hva gjør vi i rehabilitering?

2013

20. november: «Kognitive vansker»

Dagskonferanse åpen for publikum
Rikshospitalet
Medvirkende: Hanne F. Harbo, Joel Glover, Kristin Ørmen Johnsen, Kjell-Olav B. Svendsen, Wenche Rønning, Stine Dybvig, Torgeir Micaelsen, Stein Andersson, Hilde Dahl, Merete Undeland, Jan Egil Nordvik

Innlegg om kognitive vansker hos barn v/ overlege Hilde Dahl, overlege og barnenevrolog ved Drammen sykehus

Innlegg om nevrologiske sykdommer der kognitive vansker en del av bildet v/ overlege Merete Undeland ved Drammen sykehus.

Innlegg om kognitiv rehabilitering – hvordan kan problemer avhjelpes

Jan Egil Nordvik, psykolog ved Sunnaas Sykehus

Innlegg v/ Stine Dybvig, brukerrepresentant fra CP-foreningen 

Innlegg v/ Wenche B. Rønning, brukerrepresentant fra Epilepsiforbundet

2011

3. desember 2011: «Hjernelørdag. Tema: Sansene»

Foredrag og aktiviteter, Teknisk Museum, Oslo
Medvirkende: Are Brean

5. november 2011: «Hjernelørdag. Tema: Tanken»

Foredrag og aktiviteter, Teknisk Museum, Oslo
Medvirkende: Ylva Østby og Meryl S. Lillenes.
Se invitasjon

8. oktober 2011: «Hjernelørdag. Tema: Språket»

Foredrag og aktiviteter, Teknisk Museum, Oslo
Medvirkende: Frank Becker, Marianne Lind og Sveinung Tornås
Se invitasjon

10. september 2011: «Hjernelørdag. Tema: Hukommelsen»

Foredrag og aktiviteter, Teknisk Museum, Oslo
Medvirkende: Johan Storm
Se invitasjon

2009

21.oktober 2009: «Telemedisin i vårt langstrakte land» og «Hjerneslag – om å fjerne proppen og vinne slaget»

Temakveld, Gamle Festsal, Universitetsplassen
Medvirkende: Inge Lønning, Toralf Hasvold og Lars Thomassen Haukeland

2008

17. april 2008: «Åpent møte om Hjernerådet»

SAS Radisson Scandinavia, Holbergs plass, Oslo
Medvirkende: Arne Hagen, Anders Fjell, Espen Dietrichs, Anne Gravdal, Ingvild Finset, Odeon Jazz Quintett
Invitasjon til møtet

Del artikkel