Arbeidet har startet

Forarbeidene til en mulig hjerneplan i Norge er nå kommet i gang. Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra departementet å lage en statusrapport om hjernehelsen i kommune- og spesialisthelsetjenesten og vurdere behovet for en hjerneplan. Hjernerådet håper dette blir starten på en overordnet strategi for hjernehelsen. I dag har Hjernerådet vært i Helse- og omsorgsdepartementet som la til rette for et møte med Helsedirektoratets folk. Det er om å gjøre å få et helhetlig blikk på hjernehelseområdet og se på bl.a. årsakssammenhenger mellom nevrologiske sykdommer. Dessuten trenger vi et tverrfaglig blikk på felles satsing. Gjentatte hjerneslag kan være årsak til utvikling av demens. Mange av de nevrologiske sykdommene skaper et behov for rehabilitering som kan ligne på hverandre uavhengig av diagnose. Det bør også være et mye sterkere fokus på barns og unges situasjon. Traumer og skader i hjernen i ung alder, kan få stor betydning for voksenlivet. Stadig flere unge får nå hjerneslag. Dette er eksempler som viser behovet for en statusgjennomgang og siden utarbeidelse av en hjerneplan. Hjernerådet pekte også på betydningen av mer forskning, ikke minst behovet for kliniske og pasientnære forskningsstudier. Disse kan gi grunnlag for bedre behandlingsmetoder og oppfølging av dem som er rammet av hjernesykdommer. Arbeidet med statusgjennomgangen har startet.

På bildet ser vi fra venstre møtedeltakere utenfor departementet: Mange Fredriksen styremedlem i Hjernerådet og generalsekretær i Parkinsonforbundet som er medlem i Hjernerådet, professor Anne Hege Aamodt styreleder i Norsk Nevrologisk Forening som er medlem i Hjernerådet, professor Hanne Flinstad Harbo som er styreleder i Hjernerådet, Bjørnar Andreassen i rehabiliteringsavdelingen i Helsedirektoratet, Aud Kvalbein daglig leder i Hjernerådet og avdelingsdirektør Anne Stina Nordmo i rehabiliteringsavdelingen i Helsedirektoratet.

På bildet ser vi fra venstre møtedeltakere utenfor departementet: Mange Fredriksen styremedlem i Hjernerådet og generalsekretær i Parkinsonforbundet som er medlem i Hjernerådet, professor Anne Hege Aamodt styreleder i Norsk Nevrologisk Forening som er medlem i Hjernerådet, professor Hanne Flinstad Harbo som er styreleder i Hjernerådet, Bjørnar Andreassen i rehabiliteringsavdelingen i Helsedirektoratet, Aud Kvalbein daglig leder i Hjernerådet og avdelingsdirektør Anne Stina Nordmo i rehabiliteringsavdelingen i Helsedirektoratet.

Nytt styre i Hjernerådet

Tirsdag 1. mars avholdt Hjernerådet medlemsmøte og årsmøte på Radisson Blu Plaza i Oslo. Medlemsmøtet og årsmøtet ble åpnet av styrets leder, Hanne Flinstad Harbo, som ønsket alle velkommen. Hanne presenterte Hjernerådets nyansatte leder, Aud Kvalbein, og hun gikk igjennom styrets arbeid i årsmøteperioden.

Nytt styre sammen med daglig leder. Bak fra venstre: Anette Storstein, Leif Arild Fjellheim, Henrik Peersen, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Joel Glover, Hanne Flinstad Harbo, Magne Wang Fredriksen og Aud Kvalbein.

Nytt styre sammen med daglig leder. Bak fra venstre: Anette Storstein, Leif Arild Fjellheim, Henrik Peersen, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Joel Glover, Hanne Flinstad Harbo, Magne Wang Fredriksen og Aud Kvalbein.

Svein-Olav Grevstad.

Svein-Olav Grevstad.

Før selve årsmøtet holdt tidligere politimann, Svein-Olav Grevstad, et foredrag om fokustrening og hjerneplastisitet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen, nestleder i Hjernerådet, holdt deretter et innlegg hvor hun fortalte om veien videre og kjerneområder for Hjernerådet. Blant annet ble kravene om en reel Nevroplan godt diskutert.

IMG_6618

Det var et godt oppmøte på medlemsmøtet og årsmøtet og det var satt av god tid til diskusjoner og spørsmål fra de fremmøtte medlemsorganisasjonene.

Selve årsmøteforhandlingen vedtok ved akklamasjon godkjenning av årsregnskap 2015, årsmelding 2015 og valg av gjenvalg og valg av nye til styret. Leder sto på valg og to styremedlemmer. Line Haaland-Johansen fra valgkomiteen presenterte komiteens kandidater. Hanne Flinstad Harbo ble gjenvalgt som styreleder og Henrik Perssen, Generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund og Annette Storstein, overlege ved nevrologisk avdeling Haukeland universitetssykehus, ble valgt som nye medlemmer av styret..

Grethe Lunde og Are Brean.

Grethe Lunde og Are Brean.

Grethe Lunde og Are Brean, gikk ut av styret og ble takket av for flott innsats!

Her er lenke til Protokoll for Hjernerådets årsmøtet 2016.