God jul og godt nytt år fra Hjernerådet

Kjære medlemmer og støttespillere av Hjernerådet!

Hjernerådet har i høst stått bak «Med hjerte for hjernen-aksjonen», og vi takker for all støtte. Vårt langsiktige arbeid er med denne innspurten av Hjerneåret 2015 i ferd med å nå noen av målene vi satte oss; å øke engasjementet og kunnskap om hjernesykdommer og få støtte til en ny plan for hjernehelse i Norge. Nå fortsetter «Med hjerte for hjernen-aksjonen» på Facebook; følg oss, send ideer til oppslag, lik og del, slik at vi kommer enda lenger i dette arbeidet. Ta også kontakt med oss om dere har andre innspill til vårt videre arbeid. Vi vedlegger vårt siste nyhetsbrev i Hjerneåret 2015, og vi ønsker dere alle med dette en riktig god jul og velkommen til ytterligere samarbeid i 2016!

Vennlig hilsen Styret i Hjernerådet,

Hanne F Harbo, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Magne W. Fredriksen, Leif Arild Fjellheim, Grethe Lunde, Joel Glover og Are Brean.

Hjernerådets nyhetsbrev_desember 2015

Hjernerådets nyhetsbrev_desember 2015

Hjernerådets arbeid bærer frukter!

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har i sin innstilling på statsbudsjettet for 2016 bemerket under punkt 4.14.3 «Post 78 Forskning og nasjonale kompetansetjenester»:

«Komiteen merker seg at satsingen innen Nevroplan 2015 er avsluttet. Komiteen er glad for at Hjernerådet er styrket i sitt arbeid med kroniske pasientgrupper som lider av MS, Parkinson og epilepsi. Sykdom i hjernen rammer én av tre nordmenn, og det er viktig med god diagnostikk, riktig behandling og forskning på feltet. Komiteen ber departementet vurdere utarbeidelsen av en overordnet strategi for å møte helseutfordringene på dette området.»

Les hele innstillingen her.

Stilling ledig i Hjernerådet

Vi søker engasjert medarbeider i 100 % stilling som vil fungere som daglig leder av Hjernerådet. Tiltredelse snarest mulig. Søknad med motivasjonsbrev og CV sendes snarest til styret ved leder Hanne F. Harbo på e-post h.f.harbo@medisin.uio.no