Nytt styre i Hjernerådet

Hjernerådet avholdt sitt årsmøte onsdag 18. mars, i Oslo. Styrets leder, Hanne F. Harbo åpnet med å ønske alle velkomne. Flere fra medlemsorganisasjonene var til stede. Årsmøtet behandlet årsmelding med regnskap og ikke minst sto valg til styre på programmet.

Bilde av styret. Bak fra venstre: Joel Glover, Are Brean. Foran fra venstre: Leif Arild Fjellheim, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Magne Wang Fredriksen, Hanne F. Harbo og Grethe Lunde.

Bilde av styret. Bak fra venstre: Joel Glover, Are Brean. Foran fra venstre: Leif Arild Fjellheim, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Magne Wang Fredriksen, Hanne F. Harbo og Grethe Lunde.

Årsmøtet ønsket spesielt de nye styrerepresentantene; Anne-Grete Strøm-Erichsen og Magne Wang Fredriksen, velkommen til det nye styret. Samtidig takket årsmøtet de utgående styremedlemmene; Mona Enstad og Sveinung Tornås, for utmerket styrearbeid.

Fra venstre: Mona Enstad, Hanne F. Harbo (styreleder i Hjernerådet) og Sveinung Tornås.

Fra venstre: Mona Enstad, Hanne F. Harbo (styreleder i Hjernerådet) og Sveinung Tornås.

Fra venstre: Leif Gjerstad, Hanne F. Harbo og Nils Erik Gilhus.

Fra venstre: Leif Gjerstad, Hanne F. Harbo og Nils Erik Gilhus.

Årsmøtet med styret ønsket samtidig å takke professorene Nils Erik Gilhus og Leif Gjerstad, for deres flotte og langsiktige arbeider for Hjernerådet.

Før selve årsmøtet ble det i tillegg arrangert et miniseminar hvor førsteamanuensis Marianne Fyhn fra Universitetet i Oslo, holdt et spennende innlegg om oppdagelsen av gittercellene i hjernen, hvor hun fortalte om Nobelpris-forskningen til Edvard og May-Britt Moser. Professor Joel Glover fra Universitetet i Oslo holdt deretter et flott innlegg om Hjerneplastisitet.

Marianne Fyhn.

Marianne Fyhn.

 

Joel Glover.

Joel Glover.

Hjernerådet takker alle fremmøtte for et godt møte.