Hjerneåret 2015

Det europeiske hjerneåret 2015 har som formål å anspore samfunnet til innsats for hjernen. Over hele Europa står pasienter, forskere og kliniske leger sammen for å informere om betydningen av å ta bedre vare på hjernen, om hvordan vi kan forebygge hjernesykdommer og om hvorfor vi bør øke forskningsinnsatsen – til glede for alle som er, og kommer til å bli, rammet av sykdommer i hjernen og nervesystemet.

I Norge drives dette arbeidet av Hjernerådet, Norsk nevrologisk forening og Nansen Neuroscience Network i fellesskap. Gjennom ulike aktiviteter landet rundt i løpet av 2015 ønsker vi å spre kunnskap om menneskehetens aller viktigste ressurs – den menneskelige hjerne.

2015-Year-of-the-Brain-Logo [2]

 

 

 

 

– Styret Hjernerådet