Presentasjoner av foredrag fra Hjernerådets konferanse om habilitering og rehabilitering

Hjernerådet arrangerte konferanse om habilitering og rehabilitering på Rikshospitalet 20. november 2014. Presentasjonene fra foredragsholderne er tilgjengelige som PDF filer. Se lenker under. Videoer fra konferansen har vi dessverre foreløpig ikke fått på plass av tekniske årsaker.

Hjernerådets styreleder Hanne F. Harbo ønsker alle velkommen og åpner konferansen.

Hjernerådets styreleder Hanne F. Harbo ønsker alle velkommen og åpner konferansen.

Presentasjon av Hanne F. Harbo
Presentasjon av Nils Øyvind Offersnes
Presentasjon av Jan Egil Nordvik
Presentasjon av Frank Becker

Program fra konferansen 20. november 2014.

Program fra konferansen 20. november 2014.