Nytt styre i Hjernerådet

Styret i Hjernerådet. Are Brean, Hanne Finstad Harbo, Mona Enstad, Joel Glover, Leif Arild Fjellheim, Grethe Lunde og Sveinung Tornås

Styret i Hjernerådet. Are Brean, Hanne Flinstad Harbo, Mona Enstad, Joel Glover, Leif Arild Fjellheim, Grethe Lunde og Sveinung Tornås

Årsmøte i Hjernerådet ble avholdt tirsdag 3. april. I alt 26 personer fra 16 forskjellige medlemsorganisasjoner møtte opp. 
I tillegg til informative innlegg ble årsmelding og årsregnskap godkjent. Det ble også gjennomført valg av nytt styre.

Det ble i tillegg arrangert et miniseminar med flotte innlegg av Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen, Simen Brændhaugen styreleder i Unge Funksjonshemmede, Camilla Stoltenberg fra Nasjonalt folkehelseinstitutt og representanter fra Helsedirektoratet.

Mona Enstad takker Kristin Ørmen Johnsen for hennes innlegg.

Mona Enstad takker Kristin Ørmen Johnsen for hennes innlegg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjernerådets styre 2014:

Leder: Hanne Flinstad Harbo (Professor dr.med. OUS, Norsk nevrologisk forening)
.

Nestleder: Joel Glover (Professor, Norwegian Consortium on Brain Development).

Styremedlemmer:

Mona Enstad (Generalsekretær, MS-forbundet)
.

Grethe Lunde (Norsk forening for slagrammede).

Sveinung Tornås (Strategisjef, Sunnaas sykehus HF).

Leif Arild Fjellheim (Leder, Landsforeningen for Ryggmargsskadde).

Are Brean (Overlege, phd. Rikshospitalet OUS og medisinsk redaktør, Tidsskrift for Den norske legeforening).

Hjernerådet årsmøteprotokoll 2014

Satsninger for Hjernerådet 2014-2015