Pressemelding: 48 nye gen-variasjoner knyttet multippel sklerose. I alt er det nå påvist 110 gener som gir kunnskap om sykdomsmekanismer ved MS

Forskere i «The International Multiple Sclerosis Genetics Consortium» (IMSGC) har funnet 48 nye genetiske variasjoner som øker risikoen for multippel sklerose (MS). Studien ble publisert 29. september i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Nature Genetics. Med dette er listen over gener knyttet til MS nesten fordoblet. Dette gir ny innsikt i sykdomsmekanismene. Mange av genene som er funnet har en rolle i immunsystemet. Det er også en betydelig overlapping med andre autoimmune sykdommer.

Den nye studien er resultat av et samarbeid mellom 193 forskere i 84 forskninsggrupper i 13 land, ledet av J. McCauley ved Universitet i Miami. Norge deltar med seks forfattere, henholdsvis fra Oslo Unversitetssykehus/Universitetet i Oslo (H. F. Harbo, E.G. Celius, IL Mero, B. A. Lie og A. Spurkland) og Haukeland Universitetssykehus/Universitetet i Bergen (K-M. Myhr). Totalt er det utført analyser av 29 300 pasienter merd MS og 50 794 ubeslektede, friske kontroll personer. Analysen har vært basert på den såkalte «Immunochip». Dette er den største genetiske studien som noen gang er uført av MS-pasienter. Hver av de 110 genvariantene gir en liten økt risiko for å utvikle MS, og til sammen kan de forklare ca. 20 % av det genetiske bidraget til sykdommen. Forskerne sier: «Dette er et stort skritt frem for vårt arbeid med å kartlegge de genetiske risikofaktorene ved MS. Disse resultatene gjør det enklere for oss i neste omgang å studere cellene og molekylene som er involvert i utviklingen av MS. Resultatene kan danne grunnlag for utviklingen av mer effektive medisiner mot MS.»

Les mer her: Pressemelding Nye MS gener_ Harbo 30091

Trykk her for å lese mer om denne forskningsnyheten i dagens VG