Konferanse om kognitive vansker

Hjernerådet inviterer til dagskonferanse 20. november 2013 i Store auditorium på Rikshospitalet.

Hjernerådet arrangerer dagskonferanse om kognitive vansker. Med kognitive vansker
forstås for eksempel problemer med konsentrasjon, hukommelse eller språk, som kan
oppstå ved en rekke nevrologiske sykdommer og traumatiske hjerneskader.

Konferansen er åpen og alle er velkomne.

For program og informasjon se lenke her.
Program Konferanse 20.11.2013 Hjernerådet

For LiveStreaming se bildet under. Starter automatisk når konferansen begynner.

Program Konferanse 20.11