God hjernehelse for deg

Forskning – Forebygging – Behandling – Mestring

Paraplyorganisasjon for informasjon og politisk påvirkning.
Hjernerådet representerer 53 organisasjoner. >>
GOD HJERNEHELSE FOR DEG
Forskning Forebygging Behandling Mestring

Paraplyorganisasjon for informasjon og politisk påvirkning. Hjernerådet representerer 51 organisasjoner. >>

Nasjonal hjernehelsestrategi – en milepæl for hjernehelsen

Etter mange års lobbyarbeid fra Hjernerådet lanserte helseministeren Norges og Europas første hjernehelsestrategi. Hjernerådet deltar aktivt i implementeringen.

«Hjernerådet gjør en ekstremt viktig jobb når det gjelder å skape bevissthet om hjernerelaterte sykdommer, og om betydningen av både klinisk forskning og grunnforskning. Økt kunnskap om hjernen vil legge grunnlaget for utviklingen av nye innovative behandlingsformer for nevrologiske og psykiatriske sykdommer i fremtiden.»   Edvard Moser, professor i nevrovitenskap og nobelprisvinner 
«Hjernerådet gjør en ekstremt viktig jobb når det gjelder å skape bevissthet om hjernerelaterte sykdommer, og om betydningen av både klinisk forskning og grunnforskning. Økt kunnskap om hjernen vil legge grunnlaget for utviklingen av nye innovative behandlingsformer for nevrologiske og psykiatriske sykdommer i fremtiden.»

Edvard Moser, professor i nevrovitenskap og nobelprisvinner 

Nyheter

Rigmor Baraas (til venstre) og Marianne Wesnes.

Hjernerådet får to nye medlemsorganisasjoner

Hjernerådet har fått to nye medlemmer. Det er Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering og Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse. Hjernerådet har nå 53 medlemmer, 23 brukerorganisasjoner og 30 faglige medlemmer. LES MER

Norske helsedata må brukes mer effektivt i forskning

Hjernerådet støtter at forskning på norske helsedata må bli enklere. Men helsedata-byråkratiet må ikke økes. Brukermedvirkningen må tydeliggjøres, nordiske registre må vektlegges mer, og helseanalyseplattformen må utredes bedre. LES MER

Fastlegen trener sammen med pasientene

Vil du ha forebyggende medisin mot demens og hjernesykdommer? Som er enkel og billig? Den heter fysisk aktivitet, sa Ole Petter Hjelle på seminaret «Aktiv kropp – sterk hjerne». LES MER

Fagfolk og brukere må samarbeide mer om forskning

Vi må være i øyehøyde med brukerne, sa statssekretær Anne-Grethe Erlandsen på Hjernerådets konferanse om hjernehelse, den første i sitt slag i landet. Dette gjelder både politikere og fagfolk. LES MER

Nyhetsbrev

Følg med på nyheter fra Hjernerådet. Abonner på vårt nyhetsbrev!