God hjernehelse for deg

Forskning – Forebygging – Behandling – Mestring

Paraplyorganisasjon for informasjon og politisk påvirkning.
Hjernerådet representerer 53 organisasjoner. >>
GOD HJERNEHELSE FOR DEG
Forskning Forebygging Behandling Mestring

Paraplyorganisasjon for informasjon og politisk påvirkning. Hjernerådet representerer 51 organisasjoner. >>

Nasjonal hjernehelsestrategi – en milepæl for hjernehelsen

Etter mange års lobbyarbeid fra Hjernerådet lanserte helseministeren Norges og Europas første hjernehelsestrategi. Hjernerådet deltar aktivt i implementeringen.

«Hjernerådet gjør en ekstremt viktig jobb når det gjelder å skape bevissthet om hjernerelaterte sykdommer, og om betydningen av både klinisk forskning og grunnforskning. Økt kunnskap om hjernen vil legge grunnlaget for utviklingen av nye innovative behandlingsformer for nevrologiske og psykiatriske sykdommer i fremtiden.»   Edvard Moser, professor i nevrovitenskap og nobelprisvinner 
«Hjernerådet gjør en ekstremt viktig jobb når det gjelder å skape bevissthet om hjernerelaterte sykdommer, og om betydningen av både klinisk forskning og grunnforskning. Økt kunnskap om hjernen vil legge grunnlaget for utviklingen av nye innovative behandlingsformer for nevrologiske og psykiatriske sykdommer i fremtiden.»

Edvard Moser, professor i nevrovitenskap og nobelprisvinner 

Nyheter
180419 Are Brean foran Musikkhøgskolen

«Musikk og hjernen» blir valgfag for alle på Musikkhøgskolen fra høsten.

Nevrobiologi for musikkstudenter

Musikk forandrer hjernen både til musikerne og til publikum. Men hjerne forandrer også musikken. Musikk har noen fellesstrekk som kan spores langt tilbake i historien, sier førsteamanuensis Are Brean. LES MER

Norske helsedata må brukes mer effektivt i forskning

Hjernerådet støtter at forskning på norske helsedata må bli enklere. Men helsedata-byråkratiet må ikke økes. Brukermedvirkningen må tydeliggjøres, nordiske registre må vektlegges mer, og helseanalyseplattformen må utredes bedre. LES MER

– Ny forebyggende medisin mot migrene kommer i 2018

Hodepine er vanligvis ikke farlig, men gjentatte hodepineanfall skal diagnostiseres og behandles. I 2018 kommer ny forebyggende medisin mot migrene, fortalte ekspertene på hodepineseminaret. LES MER

Psykiatrien: Hjelp til dem som ikke vil ha hjelp

Hvordan hjelper vi dem som trenger psykiatrisk behandling, men som ikke vil ha det? Dette er spørsmålet 23. april på møtet som arrangeres av Hjernerådet og Nansen Neruoscience Network. Gratis å delta. LES MER

Kommende arrangementer
23. april  2018,
Forskningsparken,
Oslo

Norsk psykiatri debatteres livlig for tiden. Ulike meninger brytes, selv om målet er det samme, nemlig best mulig hjelp til dem som trenger det. På møtet 23. april vil vi høre synspunktene til både pårørende, behandlere og politikere.

6. juni 2018
Litteraturhuset,
Oslo

Hjernen er uerstattelig. Hva gir oss god hjernehelse? Hva bidrar til dårlig? Lifebrain er et EU-prosjekt som går inn i disse spørsmålene. 6. juni får du nytt fra forskningen og gode tips. Arrangører: Hjernerådet og Lifebrain Norge.

Nyhetsbrev

Følg med på nyheter fra Hjernerådet. Abonner på vårt nyhetsbrev!