God hjernehelse for deg

Forskning – Forebygging – Behandling – Mestring

Paraplyorganisasjon for informasjon og politisk påvirkning.
Hjernerådet representerer 53 organisasjoner. >>
GOD HJERNEHELSE FOR DEG
Forskning Forebygging Behandling Mestring

Paraplyorganisasjon for informasjon og politisk påvirkning. Hjernerådet representerer 51 organisasjoner. >>

Nasjonal hjernehelsestrategi – en milepæl for hjernehelsen

Etter mange års lobbyarbeid fra Hjernerådet lanserte helseministeren Norges og Europas første hjernehelsestrategi. Hjernerådet deltar aktivt i implementeringen.

«Hjernerådet gjør en ekstremt viktig jobb når det gjelder å skape bevissthet om hjernerelaterte sykdommer, og om betydningen av både klinisk forskning og grunnforskning. Økt kunnskap om hjernen vil legge grunnlaget for utviklingen av nye innovative behandlingsformer for nevrologiske og psykiatriske sykdommer i fremtiden.»   Edvard Moser, professor i nevrovitenskap og nobelprisvinner 
«Hjernerådet gjør en ekstremt viktig jobb når det gjelder å skape bevissthet om hjernerelaterte sykdommer, og om betydningen av både klinisk forskning og grunnforskning. Økt kunnskap om hjernen vil legge grunnlaget for utviklingen av nye innovative behandlingsformer for nevrologiske og psykiatriske sykdommer i fremtiden.»

Edvard Moser, professor i nevrovitenskap og nobelprisvinner 

Nyheter

Hjernerådets styreleder Henrik Peersen gav klare oppfordringer til nevrologene på Nevrodagene.

Snakk om hjernehelse – snakk om hjernesaken

Nasjonal strategi for hjernehelse er kommet, men det er nå jobben starter. Nå må vi spille inn konkrete behov til politikerne og holde saken varm. Her må brukerorganisasjonene og fagmiljøene stå samlet, sa Henrik Peersen på Nevrodagene. LES MER

Norske helsedata må brukes mer effektivt i forskning

Hjernerådet støtter at forskning på norske helsedata må bli enklere. Men helsedata-byråkratiet må ikke økes. Brukermedvirkningen må tydeliggjøres, nordiske registre må vektlegges mer, og helseanalyseplattformen må utredes bedre. LES MER

– Ny forebyggende medisin mot migrene kommer i 2018

Hodepine er vanligvis ikke farlig, men gjentatte hodepineanfall skal diagnostiseres og behandles. I 2018 kommer ny forebyggende medisin mot migrene, fortalte ekspertene på hodepineseminaret. LES MER

Fagfolk og brukere må samarbeide mer om forskning

Vi må være i øyehøyde med brukerne, sa statssekretær Anne-Grethe Erlandsen på Hjernerådets konferanse om hjernehelse, den første i sitt slag i landet. Dette gjelder både politikere og fagfolk. LES MER

Nyhetsbrev

Følg med på nyheter fra Hjernerådet. Abonner på vårt nyhetsbrev!